You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Nino Stepinac

Nino Stepinac

Menadžer razvoja, JYSK, Hrvstaka


Nino je profsionalac u oblasti nekretnina sa preko 15 godina iskustva, pretežno u oblasti ekspanzije. U poslednjih 7 godina obavlja regionalnu ulogu i odgovoran je za osiguravanje optimalnog poslovanja JYSK prodavnica na Zapadnom Balkanu (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Slovenija). Vodi tim za razvoj sa ciljem osiguravanja glatkih protoka procesa u oblasti ekspanzije, strategije, upravljanja objektima, upravljanja nekretninama, građevine i ESG (ekološka, socijalna i upravljačka pitanja).
Trenutno upravlja portfoliom od preko 150 JYSK prodavnica, sa stalnim tempom od preko 35 aktivnosti vezanih za prodavnice svake godine (otvaranje novih prodavnica, proširenje i preuređenje postojećih prema novijem JYSK konceptu).
 
Govornici
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže