You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Dragan Đorđević

Dragan Đorđević

Country lead at CEXAS.org, Serbia


Dragan Đorđević je jedan od naših najuspešnijih motivacionih govornika u oblasti rukovođenje, prodaje, customer & employee experience. Od maja 2021. godine je Country Leader asocijacije CEXAS što je akronim od Customer & Employee EXperience Association of Serbia.
Iako je za sad naglašeno mali procenat kompanija koje se  bave razvojem  Customer Experience (CX) one koje ga primenjuju osećaju  ozbiljnu komparativnu prednost na tržištu.
„Uvek pruži više od onoga što si obećao“ - maksima je kojom se vodi Dragan Đorđević, osnivač i direktor kompanije Skills- Innovative Learning Experience, osnivač jAsocijacije Autentičnih Hedonista kao i asocijacije CEXAS kojoj je u fokusu zadovoljstvo klijenata, ali i zaposlenih. Sve tri organizacije koje je osnova postoje sa ciljem da ljudima unaprede ili poboljšaju život i posao.
Lista referenci sa uslugama koje je pružao Dragan Đorđević do sada uključuje više od 406 kompanija  iz različitih industrija, kako u domaćim tako i multinacionalnim kompanijama u privatnom i javnim sektorom.
 
 
Govornici
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže