You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Jovana Obradović

Jovana Obradović

Advokat, Prica & Partneri OD Advokati, Srbija


Jovana je na poziciji advokata u advokatskoj kancelariji Prica i partneri. Specijalizovana je za savetovanje klijenata u oblasti korporativnog prava, nekretnina, rešavanja sporova, itd.
Ona pruža pravnu pomoć u oblasti korporativnog prava, uključujući korporativne i komercijalne transakcije, sastavljanje i pregled ugovora, pitanja o osnivanju privrednih društava i pravima akcionara.
Jovana savetuje klijente o celom spektru pitanja vezanih za nekretnine, uključujući kupovinu, izgradnju, finansiranje, zakup, upravljanje objektima, prodaju i pitanja vezano za poreske obaveze. Pred nadležnim sudovima zastupa klijente u svim vrstama sporova u vezi sa nekretninama.
Pomaže domaćim i stranim dužnicima, poveriocima i investitorima u korporativnom restrukturiranju preduzeća, pravnim pitanjima u vezi sa stečajnim postupcima, likvidacijom, postupcima izvršenja i drugim vidovima naplate potraživanja.
Sa više od 10 godina profesionalnog iskustva, Jovana je sarađivala sa mnogim vodećim lokalnim i međunarodnim kompanijama.
 
Oblasti rada
  • Korporativno pravo i M&A
  • Nepokretnosti
  • Rešavanje sporova
Članstvo u udruženjima
  • Advokatska komora Beograda
Obrazovanje
  • Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Govornici
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže