You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Branislav Miletić

Branislav Miletić

direktor i partner, Horvath HTL Beograd, Srbija


Branislav Miletić je direktor i partner Horvath HTL Beograd. Kompaniji se pridružio 2012. godine i učestvovao je u brojnim projektima razvoja turizma i hotela na međunarodnom, regionalnom, nacionalnom i destinacijskom nivou. Stekao je značajno iskustvo u turističkoj politici, strategiji i planiranju, destinacijskom menadžmentu, marketingu destinacije i drugim projektima u turizmu i ugostiteljstvu. U poslednje vreme bio je angažovan kao rukovodilac projekta za izradu master planova razvoja turizma za Opštinu Irig – Vrdnička banja, Vranjska Banja (termalna banja) i arheološko nalazište Belo Brdo Vinča; kao i za pripremu dosijea ponude /kandidature Republike Srbije / Grada Beograda za organizovanje EKSPO 2027. Trenutno vodi tim stručnjaka koji priprema nacrt nove Strategije razvoja turizma Republike Srbije za period od 2024. do 2033. godine.
Prethodno je radio u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnoj korporaciji za razvoj turizma kao specijalni savetnik državnog sekretara za turizam za razvoj projekata i projektno finansiranje, podržavajući sprovođenje turističke politike, posebno u oblasti turističke infrastrukture i konkurentnosti destinacija. Pored toga, tokom rada u Ministarstvu radio je sa UNDP-om, Svetskom turističkom organizacijom UN, UNOPS-om, GIZ-om i programima koje finansira EU na definisanju i realizaciji različitih projekata.
Branislav je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodna ekonomija. Tokom studija dobijao je stipendije Fondacije Konrad Adenauer i Ekonomskog fakulteta. Branislav je radio kao viši savetnik za strategiju i projekte za VindVision, belgijski developer obnovljivih izvora energije, EKSIT festival i brendove, Javnu radiodifuznu mrežu Vojvodine, Fondaciju Ekonomskog fakulteta i bio je izvršni direktor Transparenci International Srbija.
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže