You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Branislav Miletić

Branislav Miletić

direktor i partner, Horvath HTL Beograd, Srbija


Branislav Miletić je direktor i partner Horvath HTL Beograd. Kompaniji se pridružio 2012. godine i učestvovao je u brojnim projektima razvoja turizma i hotela na međunarodnom, regionalnom, nacionalnom i destinacijskom nivou. Stekao je značajno iskustvo u turističkoj politici, strategiji i planiranju, destinacijskom menadžmentu, marketingu destinacije i drugim projektima u turizmu i ugostiteljstvu. U poslednje vreme bio je angažovan kao rukovodilac projekta za izradu master planova razvoja turizma za Opštinu Irig – Vrdnička banja, Vranjska Banja (termalna banja) i arheološko nalazište Belo Brdo Vinča; kao i za pripremu dosijea ponude /kandidature Republike Srbije / Grada Beograda za organizovanje EKSPO 2027. Trenutno vodi tim stručnjaka koji priprema nacrt nove Strategije razvoja turizma Republike Srbije za period od 2024. do 2033. godine.
Prethodno je radio u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalnoj korporaciji za razvoj turizma kao specijalni savetnik državnog sekretara za turizam za razvoj projekata i projektno finansiranje, podržavajući sprovođenje turističke politike, posebno u oblasti turističke infrastrukture i konkurentnosti destinacija. Pored toga, tokom rada u Ministarstvu radio je sa UNDP-om, Svetskom turističkom organizacijom UN, UNOPS-om, GIZ-om i programima koje finansira EU na definisanju i realizaciji različitih projekata.
Branislav je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodna ekonomija. Tokom studija dobijao je stipendije Fondacije Konrad Adenauer i Ekonomskog fakulteta. Branislav je radio kao viši savetnik za strategiju i projekte za VindVision, belgijski developer obnovljivih izvora energije, EKSIT festival i brendove, Javnu radiodifuznu mrežu Vojvodine, Fondaciju Ekonomskog fakulteta i bio je izvršni direktor Transparenci International Srbija.
Govornici

Nebojša Bjelotomić

Vladimir Đukanović

Ian Bogle

Aleksandra Saša Krstanović

Maciej Markowski

Marius Gomola

Andrea Rona

Kevin Wallace

Ricardo Rodrigues

Agnieszka Rog-Skrziniarz

Frank Reul

James Kinnell

Julia Skeete

Tahir Hanif

David Jenkins

Ortac Ozortac

Bojan Petković

Nikola Avram

Craig Smith

Alexander Samonig

Katarina Gajić

Iulian Sava

Viktor Konstantinesku

Tomasz Wrzesiewski

Maksim Stajić-Katić

Petar Orlić

Zoran Cekic

Srđan Vujičić

Bojan Jevtić

Miloš Grdinić

Branislav Miletić

Aleksandar Pavić

Petar Kolognat

mr Petar Tomić

Jirži Suremka

Karl Eckerstorfer

Ljubica Ralević

Aleksandar M. Leko

Željko Torbica

Stanko Komarica

Franc Gönc

Semsudin Plojovic

Christian Michel

Krisztián Hornok MRICS

Primož Mikolić

Dr Renata Pindžo Vanredni profesor FEFA i direktorka komunikacija FIC

Bojan Jevremović

David Evans

Vladimir Drašković

Radisav Osmajlić

László Krüpl

Nicholas Dimopoulos

Vlatko Đuriček

Aleksandar Vasilijević

Jovana Obradović

Milovan Novaković

Vesna Prodanović

Aleksandar Marjanović

Takuya Aoyama

Bogdan Vujović

Fatih Karaca

Živorad Vasić

Avi Alkaş

Dragan Đorđević

Miroslav Cvetković

Slobodan Mihajlović

Aleksandar Baumgartner

Uroš Đaković

Dr Dejan Petrović

Martina Kalamiza Grozdek

Ognjen Kurtić

Dragan Živković

Sandra Calvo Tardajos

Vladimir Vasic

Daryl Fidelak

Nino Stepinac

Marko Pantič

Igor Savić

Nemanja Ilić

Milutin Folić

Mina Srećković

Bence Fedor

András Klopfer

Ivana Nešković

Rafael Feliz Español

dr Igor Kovačević

Filip Stikic

Miroslava Jocić

Mark Fenwick

Uroš Vukomanović

Davide Padoa

Jovan Tišma

Mandino Kokir

Davor Šušulić

Andrej Sovrovic

Atans Mihnev

Aleksandra Butulija

Łukasz Muszinski

Silvija Lovreta

Saša Knežević

Mila Obradović

Milica Puricelli

Nicholas Bouiri

Enis Oncuoglu

Abdurrahmann Oziavas

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže