You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Ivan Josimović

Ivan Josimović

Osnivač i Generalni director, SEE project, Srbija


Ivan je iskusni poslovni konsultant iz Beograda, sa bogatom karijerom u razvoju i upravljanju projektima u Jugoistočnoj Evropi. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je stekao osnovu za svoju uspešnu karijeru u poslovnom konsultingu i menadžmentu.
Još 2007. prvo iskustva u oblasti digitalizacije poslovnih procesa stekao je kao deo CRM tima Telenora. Od 2013. godine, Ivan je vlasnik i radi kao poslovni konsultant za SEE project-u, konsultantsku i razvojnu kompaniju sa sedištem u Beogradu, koja je fokusirana na saradnju u Jugoistočnoj Evropi. Ivan je odgovoran za komunikaciju sa državnim institucijama, lokalnim samoupravama, OCD i poslovnim segmentom. Njegove ključne odgovornosti uključuju postavljanje institucija inovativnog okruženja, razvoj klastera i mreža, ekonomske analize i procene potreba, kao i upravljanje projektima. U okviru SEE project-a, Ivan je učestvovao u značajnim projektima kao što su promocija Programa Inovacionog fonda Republike Srbije, Fonda za Razvoj Republike Srbije, Programa prekogranične saradnje. Ivan je takođe imao ključnu ulogu kao projektni menadžer u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, tu je podržavao strateški menadžment i razvoj kapaciteta za EU integracije, sa posebnim fokusom na povećanje lokalnih k apaciteta i unapređenje sistema poslovnih procesa unutar Ministarstva unutrašnjih poslova. Ivan je blisko sarađivao sa lokalnim samoupravama, posebno značajno kao projektni menadžer za Opštinu Stari Grad u Beogradu, gde je pružao usluge operativnog upravljanja, razvoja programa i promocije Eureka inovacione laboratorije "NewGenerationSkills". Njegove odgovornosti su uključivale mentorski rad sa učesnicima, praćenje pisanja projekata, terensko praćenje i pripremu detaljnog trening programa.
Sa svojim bogatim iskustvom i ekspertizom, Ivan je doprineo mnogim uspešnim projektima i inicijativama, pružajući značajan doprinos razvoju i unapređenju poslovnih i inovacionih kapaciteta u Srbiji i region sa posebnim fokusom na digitalizaciju poslovanja.
 
Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže