You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Boran Kerim

Boran Kerim

Preduzetnik, poslovni savetnik i consultant, BSK Consulting


Boran je iskusan profesionalni i strateški mislilac sa raznolikim i obimnim iskustvom u finansijama i bankarstvu, upravljanju promenama i strateškom vođstvu. Osnivač je i izvršni direktor BSK Consultinga. Njegov put u karijeri uključuje značajne pozicije kao što su specijalni savetnik generalnog direktora u Solid Structure Group i glavni finansijski direktor u Teko Mining Group. U oba slučaja postigao je značajne finansijske dobitke, pojednostavio procese i implementirao inovativne finansijske strategije, što je dovelo do značajnog rasta prihoda i uštede u troškovima. Pre toga je bio na više rukovodećih pozicija u međunarodnim bankarskim grupama UniCredit i Raiffeisen. Njegove obrazovne akreditacije, uključujući Ekecutive MBA na Kuantic School of Business and Technologi i Master of Science u međunarodnoj poslovnoj administraciji sa Bečkog univerziteta, dobro dopunjuju njegovo praktično iskustvo, čineći ga ogromnom imovinom u oblastima finansija, poslovnog razvoja i strateškog savetodavni. Poseduje i nekoliko sertifikata prestižnih škola, poput Jejla, Bokonija i drugih.
Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže