You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi


Sne Veselinović, rođena u Srbiji 1966. godine, studirala je arhitekturu na Akademiji likovnih umetnosti u Beču u majstorskoj školi Gustava Pajhla. 1994. godine, zajedno sa arhitektama F. Fonatijem, H. Gaisruckerom i E. Resetaritsom, osnovala je Gruppo ARCA i počela da radi kao samostalni arhitekta.
Sne Veselinović je 2008. godine osnovala praksu Sne Veselinović ZT GmbH, specijalizovanu za studije urbanizma, projekte u subvencionisanim i privatno finansiranim stambenim, obrazovnim i zdravstvenim objektima, kao i poslovnim i industrijskim zgradama.
Glavni završeni projekti studija uključuju Evangelisches Realgimnasium Donaustadt, osnovnu školu i studentski dom Vagramer Straße, fabriku za spaljivanje otpada Pfaffenau, specijaliziranu bolnicu Engelsbad i stambene zgrade: Kagraner Spange, Interkulturelles Vohnen Stephenson Vingesenhof, In Sergei Stephengasseesen. Stambena zgrada Sagedergasse, Haus Potzleinsdorf i Evangelische Realgimnasium Donaustadt nagrađeni su prestižnom bečkom nagradom za arhitekturu „Schorsch“. Stambene zgrade Niederhofstrasse i Ziedlergasse nedavno su nagrađene nagradom Big See Architecture Avard 2024.
Njen doprinos otvorenim i zatvorenim konkursima širom EU nagrađen je sa nekoliko nagrada. Sne Veselinović uživa odličnu reputaciju kao član žirija za takmičenja, tražen je predavač i učestvuje u panel diskusijama.
Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže