You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Milutin Folić

Milutin Folić

Osnivać, Sillage, Srbija


Gospodin Milutin Folić je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu kao jedan od najboljih studenata generacije. Govori 6 jezika i izgradio je uspešnu karijeru kao član projektnih timova u Beogradu i inostranstvu. Od 2008. godine do danas vodi privatni arhitektonski biro Folic Architects ltd.
FOLIC ARCHITECTS je studio za arhitektonski dizajn osnovan kao nastavak dve porodične prakse arhitekture sa preko 30 godina radnog iskustva koji uključuju više od 200 projekata. Kompanija posluje lokalno i globalno iz svoje kancelarije u Beogradu, Srbija. Trenutno je jedan od vodećih domaćih arhitektonskih studija, koji zapošljava licencirane arhitekte, urbaniste, inženjere i tehničare koji, zajedno sa spoljnim saradnicima iz drugih inženjerskih profesija, rade na projektima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Rusiji. Poslednjih godina studio se fokusirao uglavnom na projektovanje velikih stambeno-poslovnih kompleksa u Beogradu, koji prelaze 50.000m2 GFA, a određene zgrade su u potpunosti izvedene ili su u fazi implementacije. Neki od njih uključuju komplekse poput Kapija Vračara, Cara Uroša, Green Hill Dedinje, Sredačka, Taurunum i drugi.
Pored dizajniranja, studio se takođe bavi urbanističkim planiranjem, istraživanjem, održivim razvojem, pripremom lokacije i građevinskim konsaltingom
Naš pragmatični projektni pristup vođen je zahtevima korisnika, funkcionalnošću dizajniranih područja, racionalnošću strukture i urbanom osetljivom formom, koja svojom zapremnošću upotpunjuje svoje okruženje.           
Od 2014. do 2019. bio je gradski arhitekta i glavni urbanista grada Beograda
U ovom periodu inicirao je i radio na usvajanju strateških dokumenata - novog Generalnog plana i Gradske strategije kroz koje su postavljeni glavni pravci daljeg razvoja: preokret hijerarhije u saobraćaju u korist pešaka, biciklista i javnog prevoza, zatim o korišćenju prirodnih resursa usmeravanjem Beograda na obale reka - uklanjanjem železničkih i industrijskih kapaciteta iz centralnih zona omogućavajući treći strateški cilj - da se grad ne širi izvan svojih prirodnih granica, već implozijom - korišćenjem bivših industrijskih zona unutar grad.
Tokom mandata usvojeno je više od 200 planova detaljne regulacije, što je četiri puta više nego u istom prethodnom periodu. Rezultat toga je oživljavanje građevinske industrije koja je od Beograda napravila grad kranova i obezbedila sredstva za ulaganje u infrastrukturu i uređenje grada, čime je postala privlačnija za nove investicije.
Gospodin Folić je takođe inicijator i vođa projekta „Identitet - mobilnost - ekologija grada“. Ključni ciljevi ovog strateškog projekta su: Jačanje IDENTITETA Grada, Promovisanje koncepta ODRŽIVE MOBILNOSTI i uvođenje EKOLOŠKE SVESTI. U okviru realizacije, projekat je uveo knjigu standarda, do sada je završeno 20.000 m2 novih pešačkih zona, 20 km novih biciklističkih staza kroz podprojekat „Beogradski bicikl“, veliki trgovi, parkovi, fasade i priobalne površine su izgrađene i uređene. Sve ove aktivnosti usmerene su ka jednom opštem cilju - poboljšanju kvaliteta života.
Godine 2019. osnovao je novu konsultantsku kompaniju Sillage čiji je glavni fokus savetovanje stranih investitora i prodaja nekretnina u Srbiji.
Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže