You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Miluša Okiljević

Miluša Okiljević

Managing Partner, OM&Partners, Srbija


Miluša je vodeći partner u OM&Partners. Ona se prvenstveno fokusira na antimonopolsko pravo, pravo EU, direktna strana ulaganja, nekretnine i korporativne / M&A. 
Radila je kao pravni savetnik Vlade Republike Srbije u više pitanja vezanih za državnu pomoć i međunarodnu trgovinu i bila je deo pravnog tima koji je zastupao Vladu pred Evropskom komisijom i Ministarstvo rudarstva i energetike pred Energi Community-jem. Trenutno je angažovana na jednom od najvećih nacionalnih projekata EKSPO 2027 Beograd, kao pravni savetnik, sa ciljem uspostavljanja odgovarajućeg pravnog sistema za efikasnu pripremu i realizaciju Izložbe.
Aktivno je učestvovala u nekoliko projekata SDI i u postupcima pred Upravom za državnu pomoć i konkurenciju Srbije. Ona je savetovala neke od najvažnijih kompanija u različitim industrijama o antimonopolskim aspektima njihovog svakodnevnog poslovanja i zastupala klijente u podnescima kontrole koncentracija i slučajevima zloupotrebe dominacije. Milusa se takođe bavi predmetima visokog profila u vezi sa M&A i pitanjima zajedničkih ulaganja za domaće i multinacionalne klijente i pruža pravnu podršku u komercijalnim aspektima njihovog svakodnevnog poslovanja u regionu.
Milusa ima više od deset godina iskustva, uključujući devet godina rada u vrhunskoj advokatskoj kancelariji u kojoj je pokrivala Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Severnu Makedoniju.
Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže