You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Rick van Heumen

Rick van Heumen

Generalni Direktor, Eurasian Real Estate Investment Management D.O.O, Srbija


Rick van Heumen, Ceo, Eurasian Real Estate Investment Management D.O.O, Serbia
 
Rick van Heumen je aktivan u oblasti nekretnina već 40 godina sa velikim međunarodnim učešćem, uključujući 11 zemalja EU, dugogodišnjim iskustvom u upravljanju i impresivnom međunarodnom mrežom.
Njegove uloge u različitim segmentima poslovanja sa nekretninama bile su ključne i dovele su do međunarodnog rasta kompanija kojima je rukovodio, kao i do integracije i širenja prepoznatljivih disciplina na tržištu nekretnina.
Rickovo iskustvo pokriva sve segmente vezane za nekretnine – arhitekturu/urbanističko planiranje, izgradnju, razvoj, finansijski inženjering, investicije i restrukturiranje.
Tokom svoje opsežne, multidisciplinarne i uspešne karijere, Rik je takođe učestvovao u oblikovanju pravnih okvira i zajedničkih ulaganja (npr. ING RE, Schiphol Real RE) na nekoliko tržišta nekretnina i kasnije se pozicionirao kao profesionalac sa ekspertizom koja pokriva ceo ciklus nekretnina.
Oblasti ekspertize u projektima nekretnina koje se odnose na mešovitu upotrebu / maloprodaju / radno mesto / stanovanje / ugostiteljstvo / logistiku / nauku o životu.
Rik trenutno upravlja EURASIAN REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT (EREIM) I Q INVEST – prvim alternativnim investicionim fondom za nekretnine sa licencom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije. Njegova misija je da donese i dalje razvije alternativni model investiranja u Srbiji i omogući potencijalnim privatnim investitorima da učestvuju u (su)vlasništvu nad nekretninama bez njihovog direktnog angažovanja i da omogući atraktivan povraćaj ulaganja kroz atraktivan redovan i stabilan prihod.
Pored gore navedenog, The View of Rotterdam B.V., najsavremeniji mešoviti razvoj/investicija priobalja koji se nalazi u Roterdamu je pod Rikovom upravom.
Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže