You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Dušan Petrović

Dušan Petrović

Suosnivač, Crypto 12, Srbija


Dušan Petrović, Suosnivač, Crypro 12, Srbija
Dušan Petrović je suosnivač Cripto12, pionirske berze koju regulišu Narodna banka Srbije i Komisija za hartije od vrednosti. U poslednje dve godine, Cripto12 je revolucionisao finansijski pejzaž Srbije pokazujući transformativnu moć digitalne imovine za preduzeća. 
Diplomirao na Midlberi koledžu, SAD, sa diplomom fizike i ekonomije, školstvo Dušana Petrovića učinilo ga je kompetentnim, ostvarenim i impresivnim kao i njegovo radno iskustvo. Pošto je sarađivao sa nekim od vrhunskih svetskih profesionalaca tokom većeg dela decenije u vrhunskim bankama kao što su Deutsche Bank, RBS i Morgan Stanlei, bio je izuzetan u trgovačkoj industriji. Sa bogatim iskustvom u Dojče banci, gde je ostvario značajan profit i odnose sa klijentima na tržištima u razvoju, i iskustvom iz RBS London i Morgan Stanlei International, Dušan kombinuje stručnost sa inovacijama kako bi podstakao poslovni rast i uspeh.
Sada želi da primeni svoju kompetenciju i znanje na način koji najbolje pomaže pokretanju Cripto12.
 
Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže