You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Frank Reul

Frank Reul

Potpredsednik za razvoj Accor Eco - srednji i vrhunski brendovi, Istočna Evropa, Balkan, Italija i Grčka


Od 2023. godine Frank Ruel je potpredsednik za razvoj Accor Eco - Midscale & Premium brendova u Istočnoj Evropi, na Balkanu, Italiji i Grčkoj.
Nakon više od 20 godina službe u Accor Hotelima - uključujući više operativne uloge u Belgiji i pozicije generalnog direktora u Velikoj Britaniji, Rusiji i Turskoj - imenovan je za generalnog direktora za Litvaniju, Letoniju i Estoniju 2012. godine, a zatim od 2014. Generalni direktor za Rumuniju, Bugarsku i Makedoniju. Septembra 2017. godine imenovan je za šefa razvoja Orbis/AccorHotels za istočnu Evropu, a od 2018. godine je na poziciji potpredsednika razvoja Accor Eastern Europe.
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže