You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

András Klopfer

András Klopfer

Partner, BWM Designers & Architects


András Klopfer (rođen u Budimpešti 1980. godine) je specijalista za maloprodaju u arhitektonskoj kompaniji BWM Architekten. Nakon završetka studija u Budimpešti (Mađarska), radio je u različitim arhitektonskim firmama u Budimpešti, Kasselu (Nemačka) i Colchesteru (Velika Britanija).
András se pridružio BWM Architekten 2007. godine i jedan je od direktora zajedno sa Danielom Walten, povezane kompanije bwm retail, u čijem osnivanju je učestvovao 2013. godine.
Sa bwm retail, András realizuje velike koncepte prodavnica za međunarodne brendove širom Evrope, pokrivajući sve aspekte od pred-dizajna do samog dana otvaranja. Ima široku međunarodnu mrežu na raspolaganju, što je jedan od ključnih faktora uspeha mnogih njegovih dizajniranih projekata. Nastavlja da proširuje svoju profesionalnu mrežu na sajmovima i konferencijama širom Evrope.
Trenutno, usmerava svoju pažnju na redizajniranje tržnih centara.
Govornici
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže