You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Mina Srećković

Mina Srećković

Rukovodilac tima za bankarstavo i finansije, JPP i infrastrukturu, SOG A.O.D, Srbija


Mina Srećković ima više od deset godina iskustva u savetovanju klijenata u oblasti korporativnog poslovanja i bankarstvu i finansijama, sa posebnim znanjem u projektnom finansiranju, javno-privatnim partnerstvima, koncesijama, javnom zaduživanju, deviznom poslovanju i prekograničnim transakcijama, nenaplativim kreditima, transakcijama sa akcijama i obveznicama, kao i u oblastima usaglašavanja sa propisima, korporativnog upravljanja i licenciranja institucija koje posluju u bankarskom i finansijskom sektoru u Srbiji.
 
Bila je jedna od glavnih u pomoći klijentima u vezi sa finansiranjem u skladu sa principima održivosti, omogućavajući im da rano uoče prilike i brzo predvide rizike. Shvatajući važnost savetovanja u vezi sa ESG pitanjima, Mina je usmerena ka trendovima koji se odnose na održivo kreditiranje, društveno odgovornim i zelenim obveznicama, kao i različitim ESG finansijskim transakcijama.
 
 
 
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže