You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Mina Srećković

Mina Srećković

Rukovodilac tima za bankarstavo i finansije, JPP i infrastrukturu, SOG A.O.D, Srbija


Mina Srećković ima više od deset godina iskustva u savetovanju klijenata u oblasti korporativnog poslovanja i bankarstvu i finansijama, sa posebnim znanjem u projektnom finansiranju, javno-privatnim partnerstvima, koncesijama, javnom zaduživanju, deviznom poslovanju i prekograničnim transakcijama, nenaplativim kreditima, transakcijama sa akcijama i obveznicama, kao i u oblastima usaglašavanja sa propisima, korporativnog upravljanja i licenciranja institucija koje posluju u bankarskom i finansijskom sektoru u Srbiji.
 
Bila je jedna od glavnih u pomoći klijentima u vezi sa finansiranjem u skladu sa principima održivosti, omogućavajući im da rano uoče prilike i brzo predvide rizike. Shvatajući važnost savetovanja u vezi sa ESG pitanjima, Mina je usmerena ka trendovima koji se odnose na održivo kreditiranje, društveno odgovornim i zelenim obveznicama, kao i različitim ESG finansijskim transakcijama.
 
 
 
Govornici

Nebojša Bjelotomić

Vladimir Đukanović

Ian Bogle

Aleksandra Saša Krstanović

Maciej Markowski

Marius Gomola

Andrea Rona

Kevin Wallace

Ricardo Rodrigues

Agnieszka Rog-Skrziniarz

Frank Reul

James Kinnell

Julia Skeete

Tahir Hanif

David Jenkins

Ortac Ozortac

Bojan Petković

Nikola Avram

Craig Smith

Alexander Samonig

Katarina Gajić

Iulian Sava

Viktor Konstantinesku

Tomasz Wrzesiewski

Maksim Stajić-Katić

Petar Orlić

Zoran Cekic

Srđan Vujičić

Bojan Jevtić

Miloš Grdinić

Branislav Miletić

Aleksandar Pavić

Petar Kolognat

mr Petar Tomić

Jirži Suremka

Karl Eckerstorfer

Ljubica Ralević

Aleksandar M. Leko

Željko Torbica

Stanko Komarica

Franc Gönc

Semsudin Plojovic

Christian Michel

Krisztián Hornok MRICS

Primož Mikolić

Dr Renata Pindžo Vanredni profesor FEFA i direktorka komunikacija FIC

Bojan Jevremović

David Evans

Vladimir Drašković

Radisav Osmajlić

László Krüpl

Nicholas Dimopoulos

Vlatko Đuriček

Aleksandar Vasilijević

Jovana Obradović

Milovan Novaković

Vesna Prodanović

Aleksandar Marjanović

Takuya Aoyama

Bogdan Vujović

Fatih Karaca

Živorad Vasić

Avi Alkaş

Dragan Đorđević

Miroslav Cvetković

Slobodan Mihajlović

Aleksandar Baumgartner

Uroš Đaković

Dr Dejan Petrović

Martina Kalamiza Grozdek

Ognjen Kurtić

Dragan Živković

Sandra Calvo Tardajos

Vladimir Vasic

Daryl Fidelak

Nino Stepinac

Marko Pantič

Igor Savić

Nemanja Ilić

Milutin Folić

Mina Srećković

Bence Fedor

András Klopfer

Ivana Nešković

Rafael Feliz Español

dr Igor Kovačević

Filip Stikic

Miroslava Jocić

Mark Fenwick

Uroš Vukomanović

Davide Padoa

Jovan Tišma

Mandino Kokir

Davor Šušulić

Andrej Sovrovic

Atans Mihnev

Aleksandra Butulija

Łukasz Muszinski

Silvija Lovreta

Saša Knežević

Mila Obradović

Milica Puricelli

Nicholas Bouiri

Enis Oncuoglu

Abdurrahmann Oziavas

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže