You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Milutin Folić

Milutin Folić

Vlasnik i osnivać, Sillage, Srbija


Milutin Folić, Osnivać, Sillage, Srbija
Gospodin Milutin Folić je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu kao jedan od najboljih studenata generacije. Govori 6 jezika i izgradio je uspešnu karijeru kao član projektnih timova u Beogradu i inostranstvu. Od 2008. godine do danas vodi privatni arhitektonski biro Folic Architects ltd.
FOLIC ARCHITECTS je studio za arhitektonski dizajn osnovan kao nastavak dve porodične prakse arhitekture sa preko 30 godina radnog iskustva koji uključuju više od 200 projekata. Kompanija posluje lokalno i globalno iz svoje kancelarije u Beogradu, Srbija. Trenutno je jedan od vodećih domaćih arhitektonskih studija, koji zapošljava licencirane arhitekte, urbaniste, inženjere i tehničare koji, zajedno sa spoljnim saradnicima iz drugih inženjerskih profesija, rade na projektima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Rusiji. Poslednjih godina studio se fokusirao uglavnom na projektovanje velikih stambeno-poslovnih kompleksa u Beogradu, koji prelaze 50.000m2 GFA, a određene zgrade su u potpunosti izvedene ili su u fazi implementacije. Neki od njih uključuju komplekse poput Kapija Vračara, Cara Uroša, Green Hill Dedinje, Sredačka, Taurunum i drugi.
Pored dizajniranja, studio se takođe bavi urbanističkim planiranjem, istraživanjem, održivim razvojem, pripremom lokacije i građevinskim konsaltingom
Naš pragmatični projektni pristup vođen je zahtevima korisnika, funkcionalnošću dizajniranih područja, racionalnošću strukture i urbanom osetljivom formom, koja svojom zapremnošću upotpunjuje svoje okruženje.           
Od 2014. do 2019. bio je gradski arhitekta i glavni urbanista grada Beograda
U ovom periodu inicirao je i radio na usvajanju strateških dokumenata - novog Generalnog plana i Gradske strategije kroz koje su postavljeni glavni pravci daljeg razvoja: preokret hijerarhije u saobraćaju u korist pešaka, biciklista i javnog prevoza, zatim o korišćenju prirodnih resursa usmeravanjem Beograda na obale reka - uklanjanjem železničkih i industrijskih kapaciteta iz centralnih zona omogućavajući treći strateški cilj - da se grad ne širi izvan svojih prirodnih granica, već implozijom - korišćenjem bivših industrijskih zona unutar grad.
Tokom mandata usvojeno je više od 200 planova detaljne regulacije, što je četiri puta više nego u istom prethodnom periodu. Rezultat toga je oživljavanje građevinske industrije koja je od Beograda napravila grad kranova i obezbedila sredstva za ulaganje u infrastrukturu i uređenje grada, čime je postala privlačnija za nove investicije.
Gospodin Folić je takođe inicijator i vođa projekta „Identitet - mobilnost - ekologija grada“. Ključni ciljevi ovog strateškog projekta su: Jačanje IDENTITETA Grada, Promovisanje koncepta ODRŽIVE MOBILNOSTI i uvođenje EKOLOŠKE SVESTI. U okviru realizacije, projekat je uveo knjigu standarda, do sada je završeno 20.000 m2 novih pešačkih zona, 20 km novih biciklističkih staza kroz podprojekat „Beogradski bicikl“, veliki trgovi, parkovi, fasade i priobalne površine su izgrađene i uređene. Sve ove aktivnosti usmerene su ka jednom opštem cilju - poboljšanju kvaliteta života.
Godine 2019. osnovao je novu konsultantsku kompaniju Sillage čiji je glavni fokus savetovanje stranih investitora i prodaja nekretnina u Srbiji.
Govornici

Nebojša Bjelotomić

Vladimir Đukanović

Ian Bogle

Aleksandra Saša Krstanović

Maciej Markowski

Marius Gomola

Andrea Rona

Kevin Wallace

Ricardo Rodrigues

Agnieszka Rog-Skrziniarz

Frank Reul

James Kinnell

Julia Skeete

Tahir Hanif

David Jenkins

Ortac Ozortac

Bojan Petković

Nikola Avram

Craig Smith

Alexander Samonig

Katarina Gajić

Iulian Sava

Viktor Konstantinesku

Tomasz Wrzesiewski

Maksim Stajić-Katić

Petar Orlić

Zoran Cekic

Srđan Vujičić

Bojan Jevtić

Miloš Grdinić

Branislav Miletić

Aleksandar Pavić

Petar Kolognat

mr Petar Tomić

Jirži Suremka

Karl Eckerstorfer

Ljubica Ralević

Aleksandar M. Leko

Željko Torbica

Stanko Komarica

Franc Gönc

Semsudin Plojovic

Christian Michel

Krisztián Hornok MRICS

Primož Mikolić

Dr Renata Pindžo Vanredni profesor FEFA i direktorka komunikacija FIC

Bojan Jevremović

David Evans

Vladimir Drašković

Radisav Osmajlić

László Krüpl

Nicholas Dimopoulos

Vlatko Đuriček

Aleksandar Vasilijević

Jovana Obradović

Milovan Novaković

Vesna Prodanović

Aleksandar Marjanović

Takuya Aoyama

Bogdan Vujović

Fatih Karaca

Živorad Vasić

Avi Alkaş

Dragan Đorđević

Miroslav Cvetković

Slobodan Mihajlović

Aleksandar Baumgartner

Uroš Đaković

Dr Dejan Petrović

Martina Kalamiza Grozdek

Ognjen Kurtić

Dragan Živković

Sandra Calvo Tardajos

Vladimir Vasic

Daryl Fidelak

Nino Stepinac

Marko Pantič

Igor Savić

Nemanja Ilić

Milutin Folić

Mina Srećković

Bence Fedor

András Klopfer

Ivana Nešković

Rafael Feliz Español

dr Igor Kovačević

Filip Stikic

Miroslava Jocić

Mark Fenwick

Uroš Vukomanović

Davide Padoa

Jovan Tišma

Mandino Kokir

Davor Šušulić

Andrej Sovrovic

Atans Mihnev

Aleksandra Butulija

Łukasz Muszinski

Silvija Lovreta

Saša Knežević

Mila Obradović

Milica Puricelli

Nicholas Bouiri

Enis Oncuoglu

Abdurrahmann Oziavas

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže