You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Martina Kalamiza Grozdek

Martina Kalamiza Grozdek

Partner, Advokatskoj kancelariji Lovrić, Novokmet & Partners


Martina Kalamiza Grozdek je partner u advokatskoj firmi Lovrić Novokmet & Partners, specijalizovanoj za bankarstvo, finansije i tržište kapitala. Sa više od 17 godina iskustva stečenog u vodećim advokatskim firmama u Hrvatskoj, ona pruža savete vodećim finansijskim i kreditnim institucijama, investicionim fondovima i kompanijama u svim vrstama finansiranja, uključujući finansiranje nekretnina, akvizicija i projektno finansiranje u domaćim i međunarodnim transakcijama.
Martina je takođe uključena u pitanja vezana za tržište kapitala, sekuritizaciju, transakcije i reorganizacije neprihodovanih kredita.
Martina takođe poseduje magistar iz finansija sa Instituta za pravo i finansije, Univerziteta Goethe u Frankfurtu na Majni.


 
Govornici
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže