You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Dr Dejan Petrović

Dr Dejan Petrović

Redovni profesor i šef Katedre za menadžment i upravljanje projektima, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu


dr Dejan Petrović je redovni profesor i šef Katedre za menadžment i upravljanje projektima na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Njegov istraživački interes obuhvata menadžment, projektni menadžment, strategijski menadžment, upravljanje investicijama i upravljanje promenama. Bio je na usavršavanju u SAD i radio je kao gostujući profesor na više fakulteta u inostranstvu. U dosadašnjem radu učestvovao je u izradi više knjiga i monografija od međunarodnog i nacionalnog značaja, objavio je više naučnih i stručnih radova na kongresima, simpozijumima i u časopisima u zemlji i inostranstvu, a na više domaćih i međunarodnih konferencija je bio predavač po pozivu. Učestvovao je kao rukovodilac ili član tima na većem broju domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih i drugih projekata. U svom radu sarađuje sa velikim brojem domaćih i inostranih organizacija, a angažovan je kao stalni ili povremeni konsultant od strane više vodećih organizacija u javnom i privatnom sektoru.
Koautor je REM softvera za komercijalizaciju Real Estate proizvoda koji pruža mogućnost generisanja i organizovanja mreže podataka koje povezuju potencijalne kupce i nekretnine koje su u ponudi.
REM softver omogućava da se jednostavno u realnom vremenu daju vrhunske usluge klijentima kao i da se od strane investitora kontroliše ponuda i potražnja sa ažuriranim podacima. Analiza i obrada podataka u realnom vremenu zadovoljava stalnu potrebu da se inteligentna rešenja uključe u susret evoluciji digitalnog okruženja. Program REM donosi prilagođena rešenja za upravljanje koja pojednostavjuju poslovanje u komercijalizaciji svih vrsta nekretnina dajući klijentima sigurnost i transparentnu uslugu. Takođe, analitički deo softvera REM omogućava pravilno upravljanje kako onim nekretninama koje se komercijalizuju tako i za administrativno upravljanje podacima o posetama klijenata, ugovorima, naplatom i knjigovodstveno finansijskim operacijama.
Uspešnom primenom REM softvera do sada je komercijalizovano peko 350 milEUR prometa u direktnoj prodaji nekretnina.
Govornici

Nebojša Bjelotomić

Vladimir Đukanović

Ian Bogle

Aleksandra Saša Krstanović

Maciej Markowski

Marius Gomola

Andrea Rona

Kevin Wallace

Ricardo Rodrigues

Agnieszka Rog-Skrziniarz

Frank Reul

James Kinnell

Julia Skeete

Tahir Hanif

David Jenkins

Ortac Ozortac

Bojan Petković

Nikola Avram

Craig Smith

Alexander Samonig

Katarina Gajić

Iulian Sava

Viktor Konstantinesku

Tomasz Wrzesiewski

Maksim Stajić-Katić

Petar Orlić

Zoran Cekic

Srđan Vujičić

Bojan Jevtić

Miloš Grdinić

Branislav Miletić

Aleksandar Pavić

Petar Kolognat

mr Petar Tomić

Jirži Suremka

Karl Eckerstorfer

Ljubica Ralević

Aleksandar M. Leko

Željko Torbica

Stanko Komarica

Franc Gönc

Semsudin Plojovic

Christian Michel

Krisztián Hornok MRICS

Primož Mikolić

Dr Renata Pindžo Vanredni profesor FEFA i direktorka komunikacija FIC

Bojan Jevremović

David Evans

Vladimir Drašković

Radisav Osmajlić

László Krüpl

Nicholas Dimopoulos

Vlatko Đuriček

Aleksandar Vasilijević

Jovana Obradović

Milovan Novaković

Vesna Prodanović

Aleksandar Marjanović

Takuya Aoyama

Bogdan Vujović

Fatih Karaca

Živorad Vasić

Avi Alkaş

Dragan Đorđević

Miroslav Cvetković

Slobodan Mihajlović

Aleksandar Baumgartner

Uroš Đaković

Dr Dejan Petrović

Martina Kalamiza Grozdek

Ognjen Kurtić

Dragan Živković

Sandra Calvo Tardajos

Vladimir Vasic

Daryl Fidelak

Nino Stepinac

Marko Pantič

Igor Savić

Nemanja Ilić

Milutin Folić

Mina Srećković

Bence Fedor

András Klopfer

Ivana Nešković

Rafael Feliz Español

dr Igor Kovačević

Filip Stikic

Miroslava Jocić

Mark Fenwick

Uroš Vukomanović

Davide Padoa

Jovan Tišma

Mandino Kokir

Davor Šušulić

Andrej Sovrovic

Atans Mihnev

Aleksandra Butulija

Łukasz Muszinski

Silvija Lovreta

Saša Knežević

Mila Obradović

Milica Puricelli

Nicholas Bouiri

Enis Oncuoglu

Abdurrahmann Oziavas

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže