You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Dr Dejan Petrović

Dr Dejan Petrović

Redovni profesor i šef Katedre za menadžment i upravljanje projektima, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu


dr Dejan Petrović je redovni profesor i šef Katedre za menadžment i upravljanje projektima na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Njegov istraživački interes obuhvata menadžment, projektni menadžment, strategijski menadžment, upravljanje investicijama i upravljanje promenama. Bio je na usavršavanju u SAD i radio je kao gostujući profesor na više fakulteta u inostranstvu. U dosadašnjem radu učestvovao je u izradi više knjiga i monografija od međunarodnog i nacionalnog značaja, objavio je više naučnih i stručnih radova na kongresima, simpozijumima i u časopisima u zemlji i inostranstvu, a na više domaćih i međunarodnih konferencija je bio predavač po pozivu. Učestvovao je kao rukovodilac ili član tima na većem broju domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih i drugih projekata. U svom radu sarađuje sa velikim brojem domaćih i inostranih organizacija, a angažovan je kao stalni ili povremeni konsultant od strane više vodećih organizacija u javnom i privatnom sektoru.
Koautor je REM softvera za komercijalizaciju Real Estate proizvoda koji pruža mogućnost generisanja i organizovanja mreže podataka koje povezuju potencijalne kupce i nekretnine koje su u ponudi.
REM softver omogućava da se jednostavno u realnom vremenu daju vrhunske usluge klijentima kao i da se od strane investitora kontroliše ponuda i potražnja sa ažuriranim podacima. Analiza i obrada podataka u realnom vremenu zadovoljava stalnu potrebu da se inteligentna rešenja uključe u susret evoluciji digitalnog okruženja. Program REM donosi prilagođena rešenja za upravljanje koja pojednostavjuju poslovanje u komercijalizaciji svih vrsta nekretnina dajući klijentima sigurnost i transparentnu uslugu. Takođe, analitički deo softvera REM omogućava pravilno upravljanje kako onim nekretninama koje se komercijalizuju tako i za administrativno upravljanje podacima o posetama klijenata, ugovorima, naplatom i knjigovodstveno finansijskim operacijama.
Uspešnom primenom REM softvera do sada je komercijalizovano peko 350 milEUR prometa u direktnoj prodaji nekretnina.
Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže