You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Dr Dejan Petrović

Dr Dejan Petrović

Redovni profesor i šef Katedre za menadžment i upravljanje projektima, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu


dr Dejan Petrović je redovni profesor i šef Katedre za menadžment i upravljanje projektima na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Njegov istraživački interes obuhvata menadžment, projektni menadžment, strategijski menadžment, upravljanje investicijama i upravljanje promenama. Bio je na usavršavanju u SAD i radio je kao gostujući profesor na više fakulteta u inostranstvu. U dosadašnjem radu učestvovao je u izradi više knjiga i monografija od međunarodnog i nacionalnog značaja, objavio je više naučnih i stručnih radova na kongresima, simpozijumima i u časopisima u zemlji i inostranstvu, a na više domaćih i međunarodnih konferencija je bio predavač po pozivu. Učestvovao je kao rukovodilac ili član tima na većem broju domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih i drugih projekata. U svom radu sarađuje sa velikim brojem domaćih i inostranih organizacija, a angažovan je kao stalni ili povremeni konsultant od strane više vodećih organizacija u javnom i privatnom sektoru.
Koautor je REM softvera za komercijalizaciju Real Estate proizvoda koji pruža mogućnost generisanja i organizovanja mreže podataka koje povezuju potencijalne kupce i nekretnine koje su u ponudi.
REM softver omogućava da se jednostavno u realnom vremenu daju vrhunske usluge klijentima kao i da se od strane investitora kontroliše ponuda i potražnja sa ažuriranim podacima. Analiza i obrada podataka u realnom vremenu zadovoljava stalnu potrebu da se inteligentna rešenja uključe u susret evoluciji digitalnog okruženja. Program REM donosi prilagođena rešenja za upravljanje koja pojednostavjuju poslovanje u komercijalizaciji svih vrsta nekretnina dajući klijentima sigurnost i transparentnu uslugu. Takođe, analitički deo softvera REM omogućava pravilno upravljanje kako onim nekretninama koje se komercijalizuju tako i za administrativno upravljanje podacima o posetama klijenata, ugovorima, naplatom i knjigovodstveno finansijskim operacijama.
Uspešnom primenom REM softvera do sada je komercijalizovano peko 350 milEUR prometa u direktnoj prodaji nekretnina.
Govornici
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže