You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Aleksandar Baumgartner

Aleksandar Baumgartner

Rukovodilac projekta, Palfinger, Austrija


Aleksandar Baumgartner je rukovodilac projekta svetskog lidera na tržištu inovativnih rešenja za kranove, kompanije PALFINGER, u Srbiji. On je odgovoran za aktivnosti kompanije PALFINGER blizu Niša, gde se trenutno gradi savremeni proizvodni kompleks. Investicijom u Srbiju, PALFINGER značajno proširuje svoje proizvodne kapacitete u regionu Srednje i Istočne Evrope i dosledno sledi uspešan put kao globalni pružalac inovativnih kompletnih rešenja za veću efikasnost i bolju upotrebljivost.
Aleksandrov zadatak obuhvata koordinaciju svih mera i obaveza u vezi sa PALFINGER u Srbiju. Takođe, odgovoran je za tehnički dizajn, uključujući primenu Lean principa u fazi projektovanja budućih pogona. Koordinira globalni tim interno i eksterno angažovanih stručnjaka iz različitih disciplina, od dizajna do tehnologije, od pravnih do marketinških, kao i finansija i ljudskih resursa.
Aleksandar se pridružio odeljenju za inovacije kompanije PALFINGER 2016. godine kao inženjer i rukovodilac projekta. Nakon dve godine, prešao je u operativno područje i 2019. godine preuzeo upravljanje PALFINGER-ovim proizvodnim sistemom (Lean Menadžmentom)  u Austriji. U 2020. godini preuzeo je odgovornost i za održavanje postrojenja i IT. Od 2021. godine u potpunosti je usmeren na uspeh kompanije PALFINGER u Srbiji. 
Aleksandar je diplomirao mašinstvo i ekonomiju na Tehničkom univerzitetu u Gracu, Austrija, a takođe ima i master diplomu iz mašinstva sa istog univerziteta. Poseduje blackbelt certificate za lean proizvodnju koji je stekao na Univerzitetu Steinbeis u Berlinu.
Govornici

Nebojša Bjelotomić

Vladimir Đukanović

Ian Bogle

Aleksandra Saša Krstanović

Maciej Markowski

Marius Gomola

Andrea Rona

Kevin Wallace

Ricardo Rodrigues

Agnieszka Rog-Skrziniarz

Frank Reul

James Kinnell

Julia Skeete

Tahir Hanif

David Jenkins

Ortac Ozortac

Bojan Petković

Nikola Avram

Craig Smith

Alexander Samonig

Katarina Gajić

Iulian Sava

Viktor Konstantinesku

Tomasz Wrzesiewski

Maksim Stajić-Katić

Petar Orlić

Zoran Cekic

Srđan Vujičić

Bojan Jevtić

Miloš Grdinić

Branislav Miletić

Aleksandar Pavić

Petar Kolognat

mr Petar Tomić

Jirži Suremka

Karl Eckerstorfer

Ljubica Ralević

Aleksandar M. Leko

Željko Torbica

Stanko Komarica

Franc Gönc

Semsudin Plojovic

Christian Michel

Krisztián Hornok MRICS

Primož Mikolić

Dr Renata Pindžo Vanredni profesor FEFA i direktorka komunikacija FIC

Bojan Jevremović

David Evans

Vladimir Drašković

Radisav Osmajlić

László Krüpl

Nicholas Dimopoulos

Vlatko Đuriček

Aleksandar Vasilijević

Jovana Obradović

Milovan Novaković

Vesna Prodanović

Aleksandar Marjanović

Takuya Aoyama

Bogdan Vujović

Fatih Karaca

Živorad Vasić

Avi Alkaş

Dragan Đorđević

Miroslav Cvetković

Slobodan Mihajlović

Aleksandar Baumgartner

Uroš Đaković

Dr Dejan Petrović

Martina Kalamiza Grozdek

Ognjen Kurtić

Dragan Živković

Sandra Calvo Tardajos

Vladimir Vasic

Daryl Fidelak

Nino Stepinac

Marko Pantič

Igor Savić

Nemanja Ilić

Milutin Folić

Mina Srećković

Bence Fedor

András Klopfer

Ivana Nešković

Rafael Feliz Español

dr Igor Kovačević

Filip Stikic

Miroslava Jocić

Mark Fenwick

Uroš Vukomanović

Davide Padoa

Jovan Tišma

Mandino Kokir

Davor Šušulić

Andrej Sovrovic

Atans Mihnev

Aleksandra Butulija

Łukasz Muszinski

Silvija Lovreta

Saša Knežević

Mila Obradović

Milica Puricelli

Nicholas Bouiri

Enis Oncuoglu

Abdurrahmann Oziavas

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže