You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Aleksandar Baumgartner

Aleksandar Baumgartner

Rukovodilac projekta, Palfinger, Austrija


Aleksandar Baumgartner je rukovodilac projekta svetskog lidera na tržištu inovativnih rešenja za kranove, kompanije PALFINGER, u Srbiji. On je odgovoran za aktivnosti kompanije PALFINGER blizu Niša, gde se trenutno gradi savremeni proizvodni kompleks. Investicijom u Srbiju, PALFINGER značajno proširuje svoje proizvodne kapacitete u regionu Srednje i Istočne Evrope i dosledno sledi uspešan put kao globalni pružalac inovativnih kompletnih rešenja za veću efikasnost i bolju upotrebljivost.
Aleksandrov zadatak obuhvata koordinaciju svih mera i obaveza u vezi sa PALFINGER u Srbiju. Takođe, odgovoran je za tehnički dizajn, uključujući primenu Lean principa u fazi projektovanja budućih pogona. Koordinira globalni tim interno i eksterno angažovanih stručnjaka iz različitih disciplina, od dizajna do tehnologije, od pravnih do marketinških, kao i finansija i ljudskih resursa.
Aleksandar se pridružio odeljenju za inovacije kompanije PALFINGER 2016. godine kao inženjer i rukovodilac projekta. Nakon dve godine, prešao je u operativno područje i 2019. godine preuzeo upravljanje PALFINGER-ovim proizvodnim sistemom (Lean Menadžmentom)  u Austriji. U 2020. godini preuzeo je odgovornost i za održavanje postrojenja i IT. Od 2021. godine u potpunosti je usmeren na uspeh kompanije PALFINGER u Srbiji. 
Aleksandar je diplomirao mašinstvo i ekonomiju na Tehničkom univerzitetu u Gracu, Austrija, a takođe ima i master diplomu iz mašinstva sa istog univerziteta. Poseduje blackbelt certificate za lean proizvodnju koji je stekao na Univerzitetu Steinbeis u Berlinu.
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže