You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Slobodan Mihajlović

Slobodan Mihajlović

Konsultant za razvoj Real Estate projekata, Srbija


Radeći u međunarodnom Real Estate okruženju učestvovao je  u razvoju skoro svih segmenata  menadžmenta i razvoja projekata. Sa preko 20 godina rada u sektoru  stekao je  iskustvo svih aspekta njegove funkcije, sa direktnim učestvovanjem u rukovođenju projektima velikog obima  koji uključuju razvoj mreže agencija za nekretnine, razvoj stambenih i komercijalnih nekretnina, Hotela turističkih naselja, industrijskih parkova , greenfield i brown field projekata. Upravljao je sa  projektima u ukupnoj vrednosti većoj od 350 M EUR sa sveobuhvatnim istraživanjem potreba tržišta i primene najnovijih tehnologija  u njihovoj realizaciji.
Preteča je primene softverskih rešenja u komercijalizaciji nekretnina i autor je prvog softvera za komercijalizaciju nekretnina u Srbiji. Kroz učešće u projektima promovisao je primenu BIM tehnologije u planiranju, izgradnji i upravljanju nekretninama i stekao je EMBA titulu sa radom vezanim za primenu BIM tehnologije u integrisanom upravljanju projektima.
Instruktor  je ronjenja CMAS **
 
 
Govornici

Nebojša Bjelotomić

Vladimir Đukanović

Ian Bogle

Aleksandra Saša Krstanović

Maciej Markowski

Marius Gomola

Andrea Rona

Kevin Wallace

Ricardo Rodrigues

Agnieszka Rog-Skrziniarz

Frank Reul

James Kinnell

Julia Skeete

Tahir Hanif

David Jenkins

Ortac Ozortac

Bojan Petković

Nikola Avram

Craig Smith

Alexander Samonig

Katarina Gajić

Iulian Sava

Viktor Konstantinesku

Tomasz Wrzesiewski

Maksim Stajić-Katić

Petar Orlić

Zoran Cekic

Srđan Vujičić

Bojan Jevtić

Miloš Grdinić

Branislav Miletić

Aleksandar Pavić

Petar Kolognat

mr Petar Tomić

Jirži Suremka

Karl Eckerstorfer

Ljubica Ralević

Aleksandar M. Leko

Željko Torbica

Stanko Komarica

Franc Gönc

Semsudin Plojovic

Christian Michel

Krisztián Hornok MRICS

Primož Mikolić

Dr Renata Pindžo Vanredni profesor FEFA i direktorka komunikacija FIC

Bojan Jevremović

David Evans

Vladimir Drašković

Radisav Osmajlić

László Krüpl

Nicholas Dimopoulos

Vlatko Đuriček

Aleksandar Vasilijević

Jovana Obradović

Milovan Novaković

Vesna Prodanović

Aleksandar Marjanović

Takuya Aoyama

Bogdan Vujović

Fatih Karaca

Živorad Vasić

Avi Alkaş

Dragan Đorđević

Miroslav Cvetković

Slobodan Mihajlović

Aleksandar Baumgartner

Uroš Đaković

Dr Dejan Petrović

Martina Kalamiza Grozdek

Ognjen Kurtić

Dragan Živković

Sandra Calvo Tardajos

Vladimir Vasic

Daryl Fidelak

Nino Stepinac

Marko Pantič

Igor Savić

Nemanja Ilić

Milutin Folić

Mina Srećković

Bence Fedor

András Klopfer

Ivana Nešković

Rafael Feliz Español

dr Igor Kovačević

Filip Stikic

Miroslava Jocić

Mark Fenwick

Uroš Vukomanović

Davide Padoa

Jovan Tišma

Mandino Kokir

Davor Šušulić

Andrej Sovrovic

Atans Mihnev

Aleksandra Butulija

Łukasz Muszinski

Silvija Lovreta

Saša Knežević

Mila Obradović

Milica Puricelli

Nicholas Bouiri

Enis Oncuoglu

Abdurrahmann Oziavas

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže