You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Slobodan Mihajlović

Slobodan Mihajlović

Konsultant za razvoj Real Estate projekata, Srbija


Radeći u međunarodnom Real Estate okruženju učestvovao je  u razvoju skoro svih segmenata  menadžmenta i razvoja projekata. Sa preko 20 godina rada u sektoru  stekao je  iskustvo svih aspekta njegove funkcije, sa direktnim učestvovanjem u rukovođenju projektima velikog obima  koji uključuju razvoj mreže agencija za nekretnine, razvoj stambenih i komercijalnih nekretnina, Hotela turističkih naselja, industrijskih parkova , greenfield i brown field projekata. Upravljao je sa  projektima u ukupnoj vrednosti većoj od 350 M EUR sa sveobuhvatnim istraživanjem potreba tržišta i primene najnovijih tehnologija  u njihovoj realizaciji.
Preteča je primene softverskih rešenja u komercijalizaciji nekretnina i autor je prvog softvera za komercijalizaciju nekretnina u Srbiji. Kroz učešće u projektima promovisao je primenu BIM tehnologije u planiranju, izgradnji i upravljanju nekretninama i stekao je EMBA titulu sa radom vezanim za primenu BIM tehnologije u integrisanom upravljanju projektima.
Instruktor  je ronjenja CMAS **
 
 
Govornici
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže