You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Vladimir Drašković

Vladimir Drašković

MSc, CFA, sudksi veštak za ekonomsko-finansijsku oblast, WM Equity Partners


Vladimir je karijeru započeo u Narodnoj banci Srbije u oblasti upravljanja imovinom i to deviznim rezervama 2005. godine, a tokom 2008. godine se pridružio društvu za upravljanje Fima invest kao portfolio menadžer zatvorenog investicionog fonda Fima SEE Activist. Od 2009. godine je suosnivač i partner u konsultantskoj kući WM Equity Partners doo Beograd, a od 2016. godine i vlasnik i osnivač pravnog lica upisanog u registar pravih lica za poslove veštačenja VPS doo Beograd u kojima je i dalje aktivan.  Fokus na makroekonomske faktore funkcionisanja tržišnih mehanizama i značaj kamatnih stopa, a potom na vrednovanje kapitala i upoznavanje funkcionisanja tržišta vlasničkih instrumenata u Srbiji i regionu u toku početka jedne od najvećih ekonomskih kriza modernog doba, omogućili su razvoj sposobnosti sagledavanja i razumevanja perspektive različitih tržišnih učesnika.
U periodu od 2011 godine poseban akcenat je stavljen na oblasti stečaja, reorganizacije i razrešenje NPL-a. Kroz operativan rad na vrednovanju kapitala i imovine, štete i ostalog u svojstvu sudskog veštaka, upoznao je značaj nepokretnosti sa mikroekonomskog i makroekonomskog aspekta. Sa nepokretnostima je redovno u „dodiru“ kao u svrhu vrednovanja kapitala raznih kompanija tako i kroz analizu izvora finansiranja, obezbeđenja poverilaca, namirenje poverilaca u stečaju itd. Sa druge strane tokom rada u oblasti upravljanja imovinom Vladimir je imao prilike i sagledati nepokretnosti kao specifičnu klasu imovine, posebno cenjenu među domaćim ulagačima, ali i izbegavanje domaćeg regulatornog okvira da uvaži tržišnu poziciju i preferencije tržišnih učesnika po pitanju ove asset klase.
Vladimir je uzeo učešće i u brojnim inicijativama razvoja domaćeg regulatornog okvira, uključujući i interesovanje za implementaciju tzv. REIT regultornog okvira u domaću regulativu. Očuvao je makro perspektivu sagledavanja brojnih faktora koji utiču na tržište, a uz operativan rad u oblasti procene vrednosti, reorganizacije i stečaja tokom kojih je u konstantnom dodiru sa nepokretnostima. 
Govornici

Nebojša Bjelotomić

Vladimir Đukanović

Ian Bogle

Aleksandra Saša Krstanović

Maciej Markowski

Marius Gomola

Andrea Rona

Kevin Wallace

Ricardo Rodrigues

Agnieszka Rog-Skrziniarz

Frank Reul

James Kinnell

Julia Skeete

Tahir Hanif

David Jenkins

Ortac Ozortac

Bojan Petković

Nikola Avram

Craig Smith

Alexander Samonig

Katarina Gajić

Iulian Sava

Viktor Konstantinesku

Tomasz Wrzesiewski

Maksim Stajić-Katić

Petar Orlić

Zoran Cekic

Srđan Vujičić

Bojan Jevtić

Miloš Grdinić

Branislav Miletić

Aleksandar Pavić

Petar Kolognat

mr Petar Tomić

Jirži Suremka

Karl Eckerstorfer

Ljubica Ralević

Aleksandar M. Leko

Željko Torbica

Stanko Komarica

Franc Gönc

Semsudin Plojovic

Christian Michel

Krisztián Hornok MRICS

Primož Mikolić

Dr Renata Pindžo Vanredni profesor FEFA i direktorka komunikacija FIC

Bojan Jevremović

David Evans

Vladimir Drašković

Radisav Osmajlić

László Krüpl

Nicholas Dimopoulos

Vlatko Đuriček

Aleksandar Vasilijević

Jovana Obradović

Milovan Novaković

Vesna Prodanović

Aleksandar Marjanović

Takuya Aoyama

Bogdan Vujović

Fatih Karaca

Živorad Vasić

Avi Alkaş

Dragan Đorđević

Miroslav Cvetković

Slobodan Mihajlović

Aleksandar Baumgartner

Uroš Đaković

Dr Dejan Petrović

Martina Kalamiza Grozdek

Ognjen Kurtić

Dragan Živković

Sandra Calvo Tardajos

Vladimir Vasic

Daryl Fidelak

Nino Stepinac

Marko Pantič

Igor Savić

Nemanja Ilić

Milutin Folić

Mina Srećković

Bence Fedor

András Klopfer

Ivana Nešković

Rafael Feliz Español

dr Igor Kovačević

Filip Stikic

Miroslava Jocić

Mark Fenwick

Uroš Vukomanović

Davide Padoa

Jovan Tišma

Mandino Kokir

Davor Šušulić

Andrej Sovrovic

Atans Mihnev

Aleksandra Butulija

Łukasz Muszinski

Silvija Lovreta

Saša Knežević

Mila Obradović

Milica Puricelli

Nicholas Bouiri

Enis Oncuoglu

Abdurrahmann Oziavas

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže