You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

 Dr Renata Pindžo Vanredni profesor FEFA i direktorka komunikacija FIC

Dr Renata Pindžo Vanredni profesor FEFA i direktorka komunikacija FIC

Srbija


Dr Renata Pindžo je vanredni profesor Fakulteta za Ekonomiju, Finansije i Administraciju (FEFA) u Beogradu, i predaje na beogradskoj Akademiji strukovnih studija Beograd, Odsek visoka turistička škola. Od oktobra 2021. godine je direktorka komunikacija u Savetu stranih investitora (FIC) u Republici Srbiji. Pre toga, od jula 2008 do oktobra 2021. godine kao zamenik ministra u Vladi Republike Srbije, bila je zadužena za sektor turizma. Od 2013.g. je član Nacionalnog Saveta za razvoj turizma Republike Srbije. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 2003.g. je stekla master, a 2011.g i doktorsko zvanje.
Njeno iskustvo uključuje 13 godina bavljenja menadžment i finansijskim savetovanjem. Tokom svog rada za Deloitte stekla je znanje, pružajući konsultantske usluge mnogim domaćim i međunarodnim kompanijama, kao i finansijskim institucijama i lokalnim samoupravama (opštinama). Pored toga, radila je kao konsultant pri Ekonomskom Institutu, kao i na projektima Svetske Banke, koji su bili vezani za privatizaciju, restruktuiranje i poboljšanje konkurentnosti srpske privrede. Sarađivala je sa mnogim međunarodnim institucijama (USAID, EAR, EBRD, DFID i GIZ), na kompleksnim projektima restruktuiranja srpske ekonomije. Takođe, bila je predstavnik Vlade Republike Srbije u oblasti turizma, pri sledećim organizacijama i regionalnim inicijativama: UNWTO, BSEC, RCC, EUSAIR, EUSDR. Gđa Pindžo je autor više od 75 naučnih radova.
Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže