You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Franc Gönc

Franc Gönc

Generalni direktor, Maxmakers, Slovenija


Nakon obimnog iskustva na menadžerskim pozicijama i kao konsultant za razvoj regionalnih i turističkih destinacija, Franc se pridružio švajcarskoj kompaniji Maxmakers AG 2017. Godine. Preuzeo funkciju generalnog direktora 2019. godine. Maxmakers je savetodavna kompanija za destinacije sa fokusom na razvoj mešovitih projekata, zabavnih (od tematskih parkova do centara zabave za celu porodicu u tržnim centrima), urbanih i obrazovnih destinacija, kao i strategija regionalnog razvoja. Sa više od 200 projekata u 45 zemalja, Maxmakers je međunarodno poznat po svom pragmatičnom pristupu zasnovanom na istraživanju tržišta kako bi se defnisao pravi proizvod za određeno tržište, sa planiranim najboljim mogućim rezultatima tokom celog procesa. Putem svog mrežnog sistema, Maxmakers ima pristup različitim stručnjacima kao što su arhitekte, dizajneri, stručnjaci za poslovne operacije i drugi eksperti potrebni za uspešno planiranje i sprovođenje projekata.
Govornici
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže