You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Aleksandar Pavić

Aleksandar Pavić

Profesor vibracionog inženjerstva, Univerzitet u Ekseteru, Velika Britanija.


Profesor Aleksandar Pavić, profesor vibracionog inženjerstva, vodi Odeljenje za vibraciono inženjerstvo na Univerzitetu u Ekseteru, Velika Britanija.
 
Profesor Pavić ima međunarodno stručno znanje u oblasti vibracione ispravnosti  vitkih građevinskih konstrukcija, kao što su velike podne površine, pešački mostovi i tribine, koje su zauzete i dinamički opterećene ljudima. Njegovu akademsku karijeru obeležava modeliranje, testiranje i praćenje građevinskih konstrukcija u prirodnoj veličini, kao što su podovi zgrada, pešački mostovi, tribine, stepenice, dugi i visoki objekti, kako bi se saznalo kako se ove konstrukcije ponašaju u stvarnom svetu.
Ovaj istraživački portfolio oslanja se na napredne istraživačke alate poput  vibracionog testirana  i identifikacija sistema  velikih građevinskih objekata testiranjem modalnih karakteristika u prirodnoj veličini i tehnologija korelacije i ažuriranja modela konačnih elemenata na osnovu eksperimentalnih merenja.
Profesor Pavić je osnivač i glavni urednik časopisa Vibration i uređivao je posebna izdanja međunarodnih časopisa posvećena vibracionoj izdržljivosti građevinskih konstrukcija. Osim toga, njegovo koautorstvo ili doprinos su prepoznati u najsavremenijim smernicama za projektovanje. One se trenutno koriste u Velikoj Britaniji i širom sveta za proveru vibracione ispravnosti  podova i pešačkih mostova.
Pored toga, on je koautor i doprinosi  eksperimentalnoj verifikaciji  najnaprednijih svetskih smernica za dinamičko opterećenje tribina koju je objavila Institucija gradjevinskih inženjera Velike Britanije 2008. godine. Bio je član Britanskog instituta za standarde (BS6472) i Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO10137) koji razvijaju standarde koji se odnose na vibracionu ispravnost.
Ekspertiza profesora Pavića je tražena u industriji, a on je i direktor kompanije Full Scale Dynamics Ltd, univerzitetske spin-off kompanije specijalizovane za komercijalno testiranje, praćenje i procenu performansi građevinskih konstrukcija. Takođe je osnivač i direktor za razvoj poslovanja kompanije FSD Active Ltd. - brzo rastuće start-up kompanije univerziteta. FSD Active proizvodi i distribuira širom sveta CALMFLOOR -  prvi  komercijalni apsorber oscilacija (baziran na aktivnoj masi) koji zamenjuje građevinske materijale i strukturne modifikacije u kontroli vibracija podova zgrada.
Govornici

Nebojša Bjelotomić

Vladimir Đukanović

Ian Bogle

Aleksandra Saša Krstanović

Maciej Markowski

Marius Gomola

Andrea Rona

Kevin Wallace

Ricardo Rodrigues

Agnieszka Rog-Skrziniarz

Frank Reul

James Kinnell

Julia Skeete

Tahir Hanif

David Jenkins

Ortac Ozortac

Bojan Petković

Nikola Avram

Craig Smith

Alexander Samonig

Katarina Gajić

Iulian Sava

Viktor Konstantinesku

Tomasz Wrzesiewski

Maksim Stajić-Katić

Petar Orlić

Zoran Cekic

Srđan Vujičić

Bojan Jevtić

Miloš Grdinić

Branislav Miletić

Aleksandar Pavić

Petar Kolognat

mr Petar Tomić

Jirži Suremka

Karl Eckerstorfer

Ljubica Ralević

Aleksandar M. Leko

Željko Torbica

Stanko Komarica

Franc Gönc

Semsudin Plojovic

Christian Michel

Krisztián Hornok MRICS

Primož Mikolić

Dr Renata Pindžo Vanredni profesor FEFA i direktorka komunikacija FIC

Bojan Jevremović

David Evans

Vladimir Drašković

Radisav Osmajlić

László Krüpl

Nicholas Dimopoulos

Vlatko Đuriček

Aleksandar Vasilijević

Jovana Obradović

Milovan Novaković

Vesna Prodanović

Aleksandar Marjanović

Takuya Aoyama

Bogdan Vujović

Fatih Karaca

Živorad Vasić

Avi Alkaş

Dragan Đorđević

Miroslav Cvetković

Slobodan Mihajlović

Aleksandar Baumgartner

Uroš Đaković

Dr Dejan Petrović

Martina Kalamiza Grozdek

Ognjen Kurtić

Dragan Živković

Sandra Calvo Tardajos

Vladimir Vasic

Daryl Fidelak

Nino Stepinac

Marko Pantič

Igor Savić

Nemanja Ilić

Milutin Folić

Mina Srećković

Bence Fedor

András Klopfer

Ivana Nešković

Rafael Feliz Español

dr Igor Kovačević

Filip Stikic

Miroslava Jocić

Mark Fenwick

Uroš Vukomanović

Davide Padoa

Jovan Tišma

Mandino Kokir

Davor Šušulić

Andrej Sovrovic

Atans Mihnev

Aleksandra Butulija

Łukasz Muszinski

Silvija Lovreta

Saša Knežević

Mila Obradović

Milica Puricelli

Nicholas Bouiri

Enis Oncuoglu

Abdurrahmann Oziavas

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže