You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Aleksandar Pavić

Aleksandar Pavić

Profesor vibracionog inženjerstva, Univerzitet u Ekseteru, Velika Britanija.


Profesor Aleksandar Pavić, profesor vibracionog inženjerstva, vodi Odeljenje za vibraciono inženjerstvo na Univerzitetu u Ekseteru, Velika Britanija.
 
Profesor Pavić ima međunarodno stručno znanje u oblasti vibracione ispravnosti  vitkih građevinskih konstrukcija, kao što su velike podne površine, pešački mostovi i tribine, koje su zauzete i dinamički opterećene ljudima. Njegovu akademsku karijeru obeležava modeliranje, testiranje i praćenje građevinskih konstrukcija u prirodnoj veličini, kao što su podovi zgrada, pešački mostovi, tribine, stepenice, dugi i visoki objekti, kako bi se saznalo kako se ove konstrukcije ponašaju u stvarnom svetu.
Ovaj istraživački portfolio oslanja se na napredne istraživačke alate poput  vibracionog testirana  i identifikacija sistema  velikih građevinskih objekata testiranjem modalnih karakteristika u prirodnoj veličini i tehnologija korelacije i ažuriranja modela konačnih elemenata na osnovu eksperimentalnih merenja.
Profesor Pavić je osnivač i glavni urednik časopisa Vibration i uređivao je posebna izdanja međunarodnih časopisa posvećena vibracionoj izdržljivosti građevinskih konstrukcija. Osim toga, njegovo koautorstvo ili doprinos su prepoznati u najsavremenijim smernicama za projektovanje. One se trenutno koriste u Velikoj Britaniji i širom sveta za proveru vibracione ispravnosti  podova i pešačkih mostova.
Pored toga, on je koautor i doprinosi  eksperimentalnoj verifikaciji  najnaprednijih svetskih smernica za dinamičko opterećenje tribina koju je objavila Institucija gradjevinskih inženjera Velike Britanije 2008. godine. Bio je član Britanskog instituta za standarde (BS6472) i Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO10137) koji razvijaju standarde koji se odnose na vibracionu ispravnost.
Ekspertiza profesora Pavića je tražena u industriji, a on je i direktor kompanije Full Scale Dynamics Ltd, univerzitetske spin-off kompanije specijalizovane za komercijalno testiranje, praćenje i procenu performansi građevinskih konstrukcija. Takođe je osnivač i direktor za razvoj poslovanja kompanije FSD Active Ltd. - brzo rastuće start-up kompanije univerziteta. FSD Active proizvodi i distribuira širom sveta CALMFLOOR -  prvi  komercijalni apsorber oscilacija (baziran na aktivnoj masi) koji zamenjuje građevinske materijale i strukturne modifikacije u kontroli vibracija podova zgrada.
Govornici
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže