You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Maksim Stajić-Katić

Maksim Stajić-Katić

CFA, direktor komercijalnog finansiranja - Home Capital Group Toronto, Ontario, Kanada


Maksim Stajić-Katić je učestvovao i odigrao ključnu ulogu u preko 2,35 milijardi dolara finansijskih transakcija i razvoja nekretnina. Radio je u nekoliko velikih kanadskih kuća za finansiranje komercijalnih nekretnina i njihovog razvoja, kao što su First National Financial, Home Capital Group i DREAM, pružajući savetodavne usluge, usluge pokretanja i kreativnog strukturiranja kapitala institucionalnim i UHNV investitorima u nekretnine, menadžerima imovine i graditeljima.
Primarno fokusiranje u okviru ovih uloga na strukturiranje, međusobno usklađeno, finansiranje rešenja za obezbeđivanje duga i kapitala investitora za izgradnju, podizanja vrednosti ili kupovinu zemljišta, višeporodičnih, mešovitih, industrijskih i ugostiteljskih projekata.
U 2019. Maksim je savetovao u vezi sa jednim od najvećih dugova za izgradnju i razvoj za više porodica u Kanadi, uspešno realizujući 360 miliona dolara za izgradnju blokova za iznajmljivanje od 56.000 m² u centru Toronta. Dopunjujući svoju ulogu, Maksim je bio uključen u velike komercijalne prodaje zemljišta i savetovanje za razvoj projekata u rasponu od 10.000 m² do 60.000 m² bruto površine.
Maksim je zainteresovan za oživljavanje projekata kroz jedinstvene uvide u tržište, rešenja za finansiranje i izgradnju odnosa povezivanjem investitora, finansijera i programera.
Maksim Stajić-Katić je nosilac CFA® povelje i diplomirao je poslovnu administraciju na Schulich School of Business.
Govornici

Nebojša Bjelotomić

Vladimir Đukanović

Ian Bogle

Aleksandra Saša Krstanović

Maciej Markowski

Marius Gomola

Andrea Rona

Kevin Wallace

Ricardo Rodrigues

Agnieszka Rog-Skrziniarz

Frank Reul

James Kinnell

Julia Skeete

Tahir Hanif

David Jenkins

Ortac Ozortac

Bojan Petković

Nikola Avram

Craig Smith

Alexander Samonig

Katarina Gajić

Iulian Sava

Viktor Konstantinesku

Tomasz Wrzesiewski

Maksim Stajić-Katić

Petar Orlić

Zoran Cekic

Srđan Vujičić

Bojan Jevtić

Miloš Grdinić

Branislav Miletić

Aleksandar Pavić

Petar Kolognat

mr Petar Tomić

Jirži Suremka

Karl Eckerstorfer

Ljubica Ralević

Aleksandar M. Leko

Željko Torbica

Stanko Komarica

Franc Gönc

Semsudin Plojovic

Christian Michel

Krisztián Hornok MRICS

Primož Mikolić

Dr Renata Pindžo Vanredni profesor FEFA i direktorka komunikacija FIC

Bojan Jevremović

David Evans

Vladimir Drašković

Radisav Osmajlić

László Krüpl

Nicholas Dimopoulos

Vlatko Đuriček

Aleksandar Vasilijević

Jovana Obradović

Milovan Novaković

Vesna Prodanović

Aleksandar Marjanović

Takuya Aoyama

Bogdan Vujović

Fatih Karaca

Živorad Vasić

Avi Alkaş

Dragan Đorđević

Miroslav Cvetković

Slobodan Mihajlović

Aleksandar Baumgartner

Uroš Đaković

Dr Dejan Petrović

Martina Kalamiza Grozdek

Ognjen Kurtić

Dragan Živković

Sandra Calvo Tardajos

Vladimir Vasic

Daryl Fidelak

Nino Stepinac

Marko Pantič

Igor Savić

Nemanja Ilić

Milutin Folić

Mina Srećković

Bence Fedor

András Klopfer

Ivana Nešković

Rafael Feliz Español

dr Igor Kovačević

Filip Stikic

Miroslava Jocić

Mark Fenwick

Uroš Vukomanović

Davide Padoa

Jovan Tišma

Mandino Kokir

Davor Šušulić

Andrej Sovrovic

Atans Mihnev

Aleksandra Butulija

Łukasz Muszinski

Silvija Lovreta

Saša Knežević

Mila Obradović

Milica Puricelli

Nicholas Bouiri

Enis Oncuoglu

Abdurrahmann Oziavas

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže