You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Aleksandra Saša Krstanović

Aleksandra Saša Krstanović

Osnivač mstep, London


Sa svojih više od 25 godina iskustva, Saša je pronicljivi projektant koji preispituje pravila i pomera granice dok stvara holističke zgrade i mesta koja odgovorno koriste resurse.
Saša je 2020 osnovala mstep, projektni I konsultantski inzenjerski biro posvecen dekarbonizaciji izgrađenog okruženja.
Clan Instituta mašinskih inženjera (IMechE) i Ovlašćene institucije inženjera građevinskih usluga (CIBSE), Sašin fokus je na niskoenergetskom i nultokarbonskom dizajnu zgrada i kao priznanje tome nedavno je proglašena Britanskim inženjerom godine 2021 u oblasti performansa zgrada .
Saša je članica odbora i poverenica Foruma za kvalitet objekta namenjenih visokom obrazovanju (HEDQF) odgovorna za unapređenje performansi zgrada u visokom obrazovanju i članica je upravne grupe i direktorka mreže Ekuilibrium: međunarodne multidisciplinarne mreže koja omogućava ženama da imaju jednak uticaj u dizajniranju i isporuci izgrađenog okruženja.
Nadovezujući se na svoje interesovanje za interdisciplinarni rad, predavala je na Univerzitetu Reading o inteligentnim zgradama i bila honorarni predavač na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nottinghamu.
Njena strast za dizajnom, duboko znanje i pristup saradnji, omogućavaju joj da iz multidisciplinarnih timova izvuče najbolje, demonstrirano završetkom nekih od najodrživijih zgrada na svetu od Apeksa u Buri St. Edmunds-u i Building Technologies Building-a u Nottinghamu, koji je svetski prva laboratorija sa nula ugljenika, do sela za rano učenje, super škole sa vrlo niskom potrošnjom energije u Singapuru, i Kule Beograd, budućeg najvišeg tornja u jugoistočnoj Evropi.
Vrhunac Sašinog profesionalnog napretka do danas je Sediste Ujedinjenih Nacija u Ženevi (UNOG), međunarodna ikona koja se trenutno pretvara u konferencijski centar 21. veka i čini operativno srce Ujedinjenih Nacija u Evropi.
Po njenim sopstvenim rečima: „Izgrađeno okruženje je mesto gde provodimo veći deo svog života i ono mora da se pokaže dobro i da bude pažljivo prema resursima. Moramo sarađivati u svim disciplinama i svim geografskim lokacijama i sarađivati otvoreno i voljno ako ćemo smanjiti i preokrenuti svoj uticaj na našu životnu sredinu - i znam da to možemo učiniti “.
 
 
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže