You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Ljubomir Drekić

Ljubomir Drekić

Direktor, VIG Real Estate, Srbija


Diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu 1996., na fakultetu za Ekonomiju. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu 2003., a poseduje i licencu ovlascenog internog revizora koja je izdata od strane „The Institute of Internal Auditors, USA“.
Radno iskustvo od 2006. pa sve do danas stice radeći za Wiener Städtische Insurance. Glavne aktivnosti i odgovornosti su mu planiranje i sprovođenje interne revizije; identifikacija i procena rizika od procesa upravljanja rizikom; testiranje i evaluacija internih kontrola, procedure, računovodstvene politike i pouzdanost informacija; izdavanje preporuke; praćenje, pregled i podrška za razne interne projekte. Ključni doprinosi: preporuke za unapređenje poslovnih procesa, smanjili troškove administracije kroz automatizaciju određenih procesa i smanjenja izloženosti riziku.
Direktor je  „VIG Nekretnine“ (osnivač Vienna Insurance Group) od januara 2010. do danas. Glavne aktivnosti i odgovornosti: pronalaženje novih stanara; razmatranje ugovora o zakupu; obezbeđivanje nastavka i unapređenje usluga; koordinacija administracije, upravljanje objektima i pravna podrška; Ključni doprinosi: zadržavanje stope popunjenosti >95% za poslednjih 6 godina.
Tečno govori i piše engleski jezik.
Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže