You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Ljubomir Drekić

Ljubomir Drekić

Direktor, VIG Real Estate, Srbija


Diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu 1996., na fakultetu za Ekonomiju. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu 2003., a poseduje i licencu ovlascenog internog revizora koja je izdata od strane „The Institute of Internal Auditors, USA“.
Radno iskustvo od 2006. pa sve do danas stice radeći za Wiener Städtische Insurance. Glavne aktivnosti i odgovornosti su mu planiranje i sprovođenje interne revizije; identifikacija i procena rizika od procesa upravljanja rizikom; testiranje i evaluacija internih kontrola, procedure, računovodstvene politike i pouzdanost informacija; izdavanje preporuke; praćenje, pregled i podrška za razne interne projekte. Ključni doprinosi: preporuke za unapređenje poslovnih procesa, smanjili troškove administracije kroz automatizaciju određenih procesa i smanjenja izloženosti riziku.
Direktor je  „VIG Nekretnine“ (osnivač Vienna Insurance Group) od januara 2010. do danas. Glavne aktivnosti i odgovornosti: pronalaženje novih stanara; razmatranje ugovora o zakupu; obezbeđivanje nastavka i unapređenje usluga; koordinacija administracije, upravljanje objektima i pravna podrška; Ključni doprinosi: zadržavanje stope popunjenosti >95% za poslednjih 6 godina.
Tečno govori i piše engleski jezik.
Govornici

Nebojša Bjelotomić

Vladimir Đukanović

Ian Bogle

Aleksandra Saša Krstanović

Maciej Markowski

Marius Gomola

Andrea Rona

Kevin Wallace

Ricardo Rodrigues

Agnieszka Rog-Skrziniarz

Frank Reul

James Kinnell

Julia Skeete

Tahir Hanif

David Jenkins

Ortac Ozortac

Bojan Petković

Nikola Avram

Craig Smith

Alexander Samonig

Katarina Gajić

Iulian Sava

Viktor Konstantinesku

Tomasz Wrzesiewski

Maksim Stajić-Katić

Petar Orlić

Zoran Cekic

Srđan Vujičić

Bojan Jevtić

Miloš Grdinić

Branislav Miletić

Aleksandar Pavić

Petar Kolognat

mr Petar Tomić

Jirži Suremka

Karl Eckerstorfer

Ljubica Ralević

Aleksandar M. Leko

Željko Torbica

Stanko Komarica

Franc Gönc

Semsudin Plojovic

Christian Michel

Krisztián Hornok MRICS

Primož Mikolić

Dr Renata Pindžo Vanredni profesor FEFA i direktorka komunikacija FIC

Bojan Jevremović

David Evans

Vladimir Drašković

Radisav Osmajlić

László Krüpl

Nicholas Dimopoulos

Vlatko Đuriček

Aleksandar Vasilijević

Jovana Obradović

Milovan Novaković

Vesna Prodanović

Aleksandar Marjanović

Takuya Aoyama

Bogdan Vujović

Fatih Karaca

Živorad Vasić

Avi Alkaş

Dragan Đorđević

Miroslav Cvetković

Slobodan Mihajlović

Aleksandar Baumgartner

Uroš Đaković

Dr Dejan Petrović

Martina Kalamiza Grozdek

Ognjen Kurtić

Dragan Živković

Sandra Calvo Tardajos

Vladimir Vasic

Daryl Fidelak

Nino Stepinac

Marko Pantič

Igor Savić

Nemanja Ilić

Milutin Folić

Mina Srećković

Bence Fedor

András Klopfer

Ivana Nešković

Rafael Feliz Español

dr Igor Kovačević

Filip Stikic

Miroslava Jocić

Mark Fenwick

Uroš Vukomanović

Davide Padoa

Jovan Tišma

Mandino Kokir

Davor Šušulić

Andrej Sovrovic

Atans Mihnev

Aleksandra Butulija

Łukasz Muszinski

Silvija Lovreta

Saša Knežević

Mila Obradović

Milica Puricelli

Nicholas Bouiri

Enis Oncuoglu

Abdurrahmann Oziavas

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže