You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Gligorije Brajković

Gligorije Brajković

Šef odeljenja za pravne poslove i usklađenost, Unicredit banka, Srbija


Gligorije Brajković ima preko 20 godina profesionalnog iskustva u privatnom sektoru (pravni savetnik JAT Beograd; viši pravni savetnik - centrala u ProCredit banci A.D. Beograd; Viši pravni službenik i šef opšteg pravnog i odeljenja za usklađenost – Pravni i sektor usaglašenosti u Raiffeisen banci A.D.; Pravni savetnik Upravnog odbora pri Delta Generali osiguranje a.d.o. Beograd; Šef pravnog odeljenja na Dobrovoljnom društvu za upravljanje penzijskim fondovima Delta Generali a.d. Beograd; Predsednik Upravnog odbora direktora Delta Generali Neživotna osiguranja a.d. Podgorica, Crna Gora; viši pravnik u Odeljenju za bankarstvo i finansije Advokatske kancelarije Karanović-Nikolić Beograd; šef pravnog & odeljenja za usklađenost poslovanja menadžment tima UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, (od 2014. šef pravnog odeljenja nakon podele funkcija na nivou grupe); Predsednik Komiteta za finansije Američke privredne komore (AmCham).

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a tokom svog stručnog usavršavanja pohađao je nekoliko kurseva (Obveznice – trenutno stanje: Pravni okvir – Džeferson institut Beograd; austrijski & EU zakonodavni kurs – Beč; Napredni finansijski kriminal & kurs za prevenciju prevara, Prag; Međunarodni menadžment Program, UniCredit Group, Milano).

Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže