You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

dr Jelena Slović

dr Jelena Slović

Key Audit Partner, ECOVIS FinAudit, Beograd


Ključni revizorski partner sa preko 20 godina iskustva u reviziji, računovodstvu, proceni kapitala, Due Diligence, proceni rizika i finansijskoj forenzici. Partner i direktor revizorske kuće ECOVIS FinAudit, Beograd i osnivač Instituta za razvoj revizije i ekonomskih nauka (IRRENA), Beograd. Član je uglednih stručnih tela i organizacija: Komora ovlašćenih revizora Srbije, Beograd (član IFAC), Savez računovođa i revizora Srbije, Beograd (član IFAC), Association of Certified Fraud Examiners, Austin, Texas, USA (ACFE), Odbor društava za reviziju u Privrednoj komori Srbije.
Ima doktorsku diplomu iz oblasti finansijske forenzike i tokom svog dugogodišnjeg iskustva stekla je profesionalne sertifikate i licence kao što su: Ovlašćeni javni računovođa, Licencirani ovlašćeni revizor, Ovlašćeni interni revizor, Certified Fraud Examiners (CFE), Sudski veštak za oblast finansija, računovodstva i revizije i Licencirani broker.
Autor i koautor tri knjige: Finansijska forenzika - Istraživanje korporativnog kriminala; Stečaj i stečajni bilansi i Sustav sprečavanja pranja novca – Nove prijetnje globalnoj sigurnostiTakođe, autor brojnih publikacija i predavanja iz oblasti revizije i istrage prevara u poslovanju.
 
 
 
 
Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže