You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Dr Renata Pindžo

Dr Renata Pindžo

Vanredni profesor FEFA i direktorka komunikacija FIC, Srbija


Dr Renata Pindžo je vanredni profesor Fakulteta za Ekonomiju, Finansije i Administraciju (FEFA) u Beogradu, i predaje na beogradskoj Akademiji strukovnih studija Beograd, Odsek visoka turistička škola. Od oktobra 2021. godine je direktorka komunikacija u Savetu stranih investitora (FIC) u Republici Srbiji. Pre toga, od jula 2008 do oktobra 2021. godine kao zamenik ministra u Vladi Republike Srbije, bila je zadužena za sektor turizma. Od 2013.g. je član Nacionalnog Saveta za razvoj turizma Republike Srbije. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 2003.g. je stekla master, a 2011.g i doktorsko zvanje.
Njeno iskustvo uključuje 13 godina bavljenja menadžment i finansijskim savetovanjem. Tokom svog rada za Deloitte stekla je znanje, pružajući konsultantske usluge mnogim domaćim i međunarodnim kompanijama, kao i finansijskim institucijama i lokalnim samoupravama (opštinama). Pored toga, radila je kao konsultant pri Ekonomskom Institutu, kao i na projektima Svetske Banke, koji su bili vezani za privatizaciju, restruktuiranje i poboljšanje konkurentnosti srpske privrede. Sarađivala je sa mnogim međunarodnim institucijama (USAID, EAR, EBRD, DFID i GIZ), na kompleksnim projektima restruktuiranja srpske ekonomije. Takođe, bila je predstavnik Vlade Republike Srbije u oblasti turizma, pri sledećim organizacijama i regionalnim inicijativama: UNWTO, BSEC, RCC, EUSAIR, EUSDR. Gđa Pindžo je autor više od 75 naučnih radova.
Govornici

Guy Perry

Maxence Liagre

Dietmar Reindl

Reinhard Winiwarter

Krisztián Hornok MRICS

Neno Kovačević

Sylvie Milosević

Ricardo Rodrigues

Ortac Ozortac

Lampros (Labros) Bouklis

Nicholas Bouiri

Aleksandra Saša Krstanović

Davide Padoa

Marin Štenglin

Guniz Celen

Kevin Wallace

Iulian Sava

Tomislav Čeh

Alen Komič

Milutin Folić

Kristijan Luft

Uroš Grujić

Adrián Limp

Miodrag Gazibara

Stefan Ćatić

Bojan Petković

Alexander Samonig

Vlatko Đuriček

Oliver Szocs

Vojislav Popović

Srđan Vujičić

Zoran Cekic

Aleksandar M. Leko

Predrag Milutinović

Craig Smith

Bojan Jevtić

Magsud Rahmanov

dr Marcià Codinachs

Jovana Cvetković

Tahir Hanif

Edo Bratović

Vladan Vešković

Josip Sertć

Tobias Siegel

Robert Matić

Edward Jervis

Uroš Đaković

Uroš Vukomanović

Milan Sajović

Alexander Petritz

Gianmarco Baldini Ćurčić

Nikola Ristivojević

Karel Stransky

Tomasz Wrzesiewski

Katarina Gajić

Predrag Ćatić

Živorad Vasić

Romina Jenei

Janko Stojanović

Christoph Papousek

Dejan Majić

Gabriela Reyes Vidro

Jovan Mladenović

Kristina Zanič

Nikola Avram

Christian Walter

Danijela Poljak

Lana Petrak

Olivera Dzelić

Alex Linchev

Janko Žnidarsic

Ivana Nešković

Petar Brajović

Dr Renata Pindžo

Miša Lazović

Murat Ozel

Nikola Nedeljković

Dieter Kornek

Veljko Antonić

Dilek Sezer

Vladimir Pavlović

Zeljko Torbica

Milica Đinđić

Boštjan Boh

David Canta

Darko Đorić

Nenad Suzić

dr Jelena Slović

Sava Jović

Slavica Milić

Gligorije Brajković

Zoran Danilović

Ljubomir Drekić

Vladimir Gugl

James Kinnell

Ivan Hercl

Zorana MIlidrag

Stevan Todorović

Nebojša Novaković

Angelina Nekić

Goran

Ivana Lakić

Andreja Marolt

Nebojša Glišić

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže