You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Olivera Dzelić

Olivera Dzelić

Rukovodilac sektora za javne i projektne finansije, NLB Komericijalna banka, Srbija


Olivera Dželić pridružila se timu NLB Komercijalne banke u januaru 2022. godine, kao rukovodilac sektora za javne i projektne finansije, sa posebnim fokusom na podršku povećanju lokalnog otiska NLB grupe u ESG finansiranju, odnosno obnovljivom i drugom (projektnom) finansiranju sa zelenom komponentom.
Nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Olivera je svoje bankarsko znanje i iskustvo akumulirala kroz širok spektar bankarskih aktivnosti tokom svoje 22 godine karijere, prvo u Narodnoj banci Srbije, a kasnije u međunarodnim bankarskim grupama Intesa i UniCredit.
Rad u odeljenjima za međunarodno bankarstvo i trgovinsko finansiranje, kao i saradnja sa finansijskim institucijama i multilateralnim organizacijama, proširila je njene bankarske horizonte neophodne za razumevanje detalja kako bi pokrila složena pitanja projektnog i strukturiranog finansiranja. Budući da je sertifikovani trener u okviru programa obuka trenera Bank Akademie Frankfurt i sertifikovano poznavanje engleskog jezika omogućili su dodatni kvalitet usluge klijentima.
U proteklih 15 godina Olivera je koordinirala i podržavala različite vrste razvoja obnovljivih izvora/projekata nekretnina na lokalnom i prekograničnom tržištu, kroz različite strukture finansiranja uključujući klupske poslove, sindikacije i paralelne strukture zajma sa multilateralnim kompanijama. Snažan fokus je u poslednjih 5 godina bio posvećen finansiranju projekata obnovljivih izvora energije, gde je koordinirala tj. vodila finansiranje projekata obnovljivih izvora energije uključujući nekoliko najvećih vetroparkova na srpskom tržištu i takođe aktivno doprinosila ESG radnim grupama u svojoj bankarskoj zajednici.
Kako ESG postaje sve važniji i u fokusu svih aktera u privredi, Olivera sa ostalim članovima tima NLB Komercijalne banke strastveno radi na podršci održivom finansiranju ugrađujući prakse održivosti u relevantne proizvode i usluge.
Govornici

Nebojša Bjelotomić

Vladimir Đukanović

Ian Bogle

Aleksandra Saša Krstanović

Maciej Markowski

Marius Gomola

Andrea Rona

Kevin Wallace

Ricardo Rodrigues

Agnieszka Rog-Skrziniarz

Frank Reul

James Kinnell

Julia Skeete

Tahir Hanif

David Jenkins

Ortac Ozortac

Bojan Petković

Nikola Avram

Craig Smith

Alexander Samonig

Katarina Gajić

Iulian Sava

Viktor Konstantinesku

Tomasz Wrzesiewski

Maksim Stajić-Katić

Petar Orlić

Zoran Cekic

Srđan Vujičić

Bojan Jevtić

Miloš Grdinić

Branislav Miletić

Aleksandar Pavić

Petar Kolognat

mr Petar Tomić

Jirži Suremka

Karl Eckerstorfer

Ljubica Ralević

Aleksandar M. Leko

Željko Torbica

Stanko Komarica

Franc Gönc

Semsudin Plojovic

Christian Michel

Krisztián Hornok MRICS

Primož Mikolić

Dr Renata Pindžo Vanredni profesor FEFA i direktorka komunikacija FIC

Bojan Jevremović

David Evans

Vladimir Drašković

Radisav Osmajlić

László Krüpl

Nicholas Dimopoulos

Vlatko Đuriček

Aleksandar Vasilijević

Jovana Obradović

Milovan Novaković

Vesna Prodanović

Aleksandar Marjanović

Takuya Aoyama

Bogdan Vujović

Fatih Karaca

Živorad Vasić

Avi Alkaş

Dragan Đorđević

Miroslav Cvetković

Slobodan Mihajlović

Aleksandar Baumgartner

Uroš Đaković

Dr Dejan Petrović

Martina Kalamiza Grozdek

Ognjen Kurtić

Dragan Živković

Sandra Calvo Tardajos

Vladimir Vasic

Daryl Fidelak

Nino Stepinac

Marko Pantič

Igor Savić

Nemanja Ilić

Milutin Folić

Mina Srećković

Bence Fedor

András Klopfer

Ivana Nešković

Rafael Feliz Español

dr Igor Kovačević

Filip Stikic

Miroslava Jocić

Mark Fenwick

Uroš Vukomanović

Davide Padoa

Jovan Tišma

Mandino Kokir

Davor Šušulić

Andrej Sovrovic

Atans Mihnev

Aleksandra Butulija

Łukasz Muszinski

Silvija Lovreta

Saša Knežević

Mila Obradović

Milica Puricelli

Nicholas Bouiri

Enis Oncuoglu

Abdurrahmann Oziavas

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže