You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Olivera Dzelić

Olivera Dzelić

Rukovodilac sektora za javne i projektne finansije, NLB Komericijalna banka, Srbija


Olivera Dželić pridružila se timu NLB Komercijalne banke u januaru 2022. godine, kao rukovodilac sektora za javne i projektne finansije, sa posebnim fokusom na podršku povećanju lokalnog otiska NLB grupe u ESG finansiranju, odnosno obnovljivom i drugom (projektnom) finansiranju sa zelenom komponentom.
Nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Olivera je svoje bankarsko znanje i iskustvo akumulirala kroz širok spektar bankarskih aktivnosti tokom svoje 22 godine karijere, prvo u Narodnoj banci Srbije, a kasnije u međunarodnim bankarskim grupama Intesa i UniCredit.
Rad u odeljenjima za međunarodno bankarstvo i trgovinsko finansiranje, kao i saradnja sa finansijskim institucijama i multilateralnim organizacijama, proširila je njene bankarske horizonte neophodne za razumevanje detalja kako bi pokrila složena pitanja projektnog i strukturiranog finansiranja. Budući da je sertifikovani trener u okviru programa obuka trenera Bank Akademie Frankfurt i sertifikovano poznavanje engleskog jezika omogućili su dodatni kvalitet usluge klijentima.
U proteklih 15 godina Olivera je koordinirala i podržavala različite vrste razvoja obnovljivih izvora/projekata nekretnina na lokalnom i prekograničnom tržištu, kroz različite strukture finansiranja uključujući klupske poslove, sindikacije i paralelne strukture zajma sa multilateralnim kompanijama. Snažan fokus je u poslednjih 5 godina bio posvećen finansiranju projekata obnovljivih izvora energije, gde je koordinirala tj. vodila finansiranje projekata obnovljivih izvora energije uključujući nekoliko najvećih vetroparkova na srpskom tržištu i takođe aktivno doprinosila ESG radnim grupama u svojoj bankarskoj zajednici.
Kako ESG postaje sve važniji i u fokusu svih aktera u privredi, Olivera sa ostalim članovima tima NLB Komercijalne banke strastveno radi na podršci održivom finansiranju ugrađujući prakse održivosti u relevantne proizvode i usluge.
Govornici

Guy Perry

Maxence Liagre

Dietmar Reindl

Reinhard Winiwarter

Krisztián Hornok MRICS

Neno Kovačević

Sylvie Milosević

Ricardo Rodrigues

Ortac Ozortac

Lampros (Labros) Bouklis

Nicholas Bouiri

Aleksandra Saša Krstanović

Davide Padoa

Marin Štenglin

Guniz Celen

Kevin Wallace

Iulian Sava

Tomislav Čeh

Alen Komič

Milutin Folić

Kristijan Luft

Uroš Grujić

Adrián Limp

Miodrag Gazibara

Stefan Ćatić

Bojan Petković

Alexander Samonig

Vlatko Đuriček

Oliver Szocs

Vojislav Popović

Srđan Vujičić

Zoran Cekic

Aleksandar M. Leko

Predrag Milutinović

Craig Smith

Bojan Jevtić

Magsud Rahmanov

dr Marcià Codinachs

Jovana Cvetković

Tahir Hanif

Edo Bratović

Vladan Vešković

Josip Sertć

Tobias Siegel

Robert Matić

Edward Jervis

Uroš Đaković

Uroš Vukomanović

Milan Sajović

Alexander Petritz

Gianmarco Baldini Ćurčić

Nikola Ristivojević

Karel Stransky

Tomasz Wrzesiewski

Katarina Gajić

Predrag Ćatić

Živorad Vasić

Romina Jenei

Janko Stojanović

Christoph Papousek

Dejan Majić

Gabriela Reyes Vidro

Jovan Mladenović

Kristina Zanič

Nikola Avram

Christian Walter

Danijela Poljak

Lana Petrak

Olivera Dzelić

Alex Linchev

Janko Žnidarsic

Ivana Nešković

Petar Brajović

Dr Renata Pindžo

Miša Lazović

Murat Ozel

Nikola Nedeljković

Dieter Kornek

Veljko Antonić

Dilek Sezer

Vladimir Pavlović

Zeljko Torbica

Milica Đinđić

Boštjan Boh

David Canta

Darko Đorić

Nenad Suzić

dr Jelena Slović

Sava Jović

Slavica Milić

Gligorije Brajković

Zoran Danilović

Ljubomir Drekić

Vladimir Gugl

James Kinnell

Ivan Hercl

Zorana MIlidrag

Stevan Todorović

Nebojša Novaković

Angelina Nekić

Goran

Ivana Lakić

Andreja Marolt

Nebojša Glišić

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže