You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Olivera Dzelić

Olivera Dzelić

Rukovodilac sektora za javne i projektne finansije, NLB Komericijalna banka, Srbija


Olivera Dželić pridružila se timu NLB Komercijalne banke u januaru 2022. godine, kao rukovodilac sektora za javne i projektne finansije, sa posebnim fokusom na podršku povećanju lokalnog otiska NLB grupe u ESG finansiranju, odnosno obnovljivom i drugom (projektnom) finansiranju sa zelenom komponentom.
Nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Olivera je svoje bankarsko znanje i iskustvo akumulirala kroz širok spektar bankarskih aktivnosti tokom svoje 22 godine karijere, prvo u Narodnoj banci Srbije, a kasnije u međunarodnim bankarskim grupama Intesa i UniCredit.
Rad u odeljenjima za međunarodno bankarstvo i trgovinsko finansiranje, kao i saradnja sa finansijskim institucijama i multilateralnim organizacijama, proširila je njene bankarske horizonte neophodne za razumevanje detalja kako bi pokrila složena pitanja projektnog i strukturiranog finansiranja. Budući da je sertifikovani trener u okviru programa obuka trenera Bank Akademie Frankfurt i sertifikovano poznavanje engleskog jezika omogućili su dodatni kvalitet usluge klijentima.
U proteklih 15 godina Olivera je koordinirala i podržavala različite vrste razvoja obnovljivih izvora/projekata nekretnina na lokalnom i prekograničnom tržištu, kroz različite strukture finansiranja uključujući klupske poslove, sindikacije i paralelne strukture zajma sa multilateralnim kompanijama. Snažan fokus je u poslednjih 5 godina bio posvećen finansiranju projekata obnovljivih izvora energije, gde je koordinirala tj. vodila finansiranje projekata obnovljivih izvora energije uključujući nekoliko najvećih vetroparkova na srpskom tržištu i takođe aktivno doprinosila ESG radnim grupama u svojoj bankarskoj zajednici.
Kako ESG postaje sve važniji i u fokusu svih aktera u privredi, Olivera sa ostalim članovima tima NLB Komercijalne banke strastveno radi na podršci održivom finansiranju ugrađujući prakse održivosti u relevantne proizvode i usluge.
Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže