You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Janko Stojanović

Janko Stojanović

Ko-osnivač i Direktor, Buildcon, Srbija


Janko je jedan od osnivača i direktor Buildcon Inc, softverske kompanije koja je specijalizovana za digitalna rešenja u građevinskoj i logističkoj industriji. Sa svojim timom, Janko radi na digitalnoj transformaciji ovih industrija sa fokusom na performans, planiranje i kontrolu troškova.
Buildcon softver pomaže inženjerima da imaju kompletnu kontrolu napretka projekta, performansa i troškova na daljinu u realnom vremenu. Buildcon je klaud rešenje koje pruža kompletnu digitalizaciju praćenja projekata u fazi izvođenja i vezu između gradilišta i kancelarije. Konkretne funkcionalnosti koje su dostupne u okviru softvera su automatski dnevni, nedeljni i mesečni izveštaji koji porede planirano u odnosu na realizovano, praćenje zadataka, digitalni građevinski dnevnik i građevinska knjiga, mesečna situacija, podugovaranje i druge funkcionalnosti.
Uz korišćenje algoritama mašinskog učenje, Buildcon može da omogući predviđanje i uvide za buduće projekte koristeći podatke sa prethodnih.  Sve što je potrebno građevinskim kompanijama za uspešno upravljanje građevinskim projektima.
Govornici

Vladimir Đukanović

Caroline Cole

Nebojša Bjelotomić

Tijana Vujović

Tjidsger Wierda

Milica Puricelli

Chris Lanksbury

Ian Bogle

Davide Padoa

Matteo Gatto

Miluša Okiljević

Mario Liguori

Maciej Markovski

Tamara Gavrić

Ricardo Rodrigues

Frank Reul

Ortac Ozortac

Takuya Aoyama

Bojan Jevtić

Jovana Cvetković

Vladan Vasić

Magsud Rahmanov MRICS

Aleksandra Saša Krstanović

Abdurrahman Oziavas

Avi Alkaş

Anina Milanović

Alexander Samonig

Minet Musić

Dušan Petrović

Bogdan Vujović

Aleksandar Marjanović

Miloš Grdinić MRICS

Petar Orlić

Nemanja Bućinac

Viktorie Souckova

Ivan Leposavić

Nino Stepinac

Nevena Kostić

Branislav Miletić

Murat Gokhan Turkoglu

David Jenkins

Aleksandar Knežević

dr Boris Korenak

Marko Dimanić

Aleksandar M. Leko

Rick van Heumen

Marko Pavičić

Nicholas Bouri

Nikola Đogatović

Mahmuta-Maša Aganović-Tukušić

Milutin Folić

Aleksander Vujović

Konstantina Marsenić

Saša Knežević

Milan Mitrašinović

Tamara Zavišić

Dejan Mraković

Srđan Vujičić

Arhitekta mag. arh. Sne Veselinovi

Predrag Gogić

Žarko Malinović

Marija Romanova

Boran Kerim

Milovan Novaković MRICS

Ivan Vitorović

Tomislav Petković

Fatih Karaca

Jovan Dobrić

Aćim Leon Pantelić

Vojislav Popović

Ilija Lazarević

Vladimir Dojčilović

Jovan Mladenović

Nevena Milošević

Matko Marohnić

Ivan Josimović

Adriano Požarić

Egemen Altan

Denis Šikljan

Tomaš Vavrik

Benjamin Perez-Ellischevitz

Milan Lazetić

Nikola Ristivojević

Janko Žnidaršić

Marko Simić

Jelena Vladisavljević

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže