You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Predrag Ćatić

Predrag Ćatić

specijalista za pravne poslove, Udruženje banaka Srbije


Diplomirani pravnik, sa položenim pravosudnim ispitom, Predrag je svoju bogatu karijeru započeo 1992. godine u JP PTT saobraćaja „Srbija“. Od 1997. godine bio je zaposlen u preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. u kome ostaje do januara 2001. godine. Posle iskustva stečenog u telekomunikacionim kompanijama prelazi u bankarstvo i to prvo u Zepter banku u kojoj je šef pravne, kadrovske i opšte službe do 2003. godine. Zatim prelazi u tadašnju Societe Generale Yugoslav Bank a.d. u kojoj ostaje savetnik za pravna pitanja do 2007. godine. Te godine prelazi na poziciju direktora Sektora pravnih poslova Banca Intesa Beograd a.d. na kojoj ostaje do prelaska u Udruženje banaka Srbije decembra 2013. godine.
Važniji pravni poslovi u kojima je učestvovao uključuju rad na ugovoru o kupovini i prodaji akcija „Telekom Srbija“ 1997. godine, ugovore sa KfW Frankfurt o kreditu 2001. godine, različite cross border ugovore za potrebe bankarske industrije tokom cele bankarske karijere, osnivanje društava za finansijski lizing, učešće u osnivanju društva za upravlјanje investicionim fondovima, definisanje pravnih aspekata faktoring posla, spajanje i preuzimanje banaka, itd. Njegovo bogato iskustvo obuhvata rukovođenje pravnim sektorom sa četiri službe i 40 zaposlenih, formiranje i dobijanje dozvole za rad operatora platnih sistema, organizovanje seminara i savetovanja kao i izradu i prezentovanje brojnih stručnih radova.
Govornici

Guy Perry

Maxence Liagre

Dietmar Reindl

Reinhard Winiwarter

Krisztián Hornok MRICS

Neno Kovačević

Sylvie Milosević

Ricardo Rodrigues

Ortac Ozortac

Lampros (Labros) Bouklis

Nicholas Bouiri

Aleksandra Saša Krstanović

Davide Padoa

Marin Štenglin

Guniz Celen

Kevin Wallace

Iulian Sava

Tomislav Čeh

Alen Komič

Milutin Folić

Kristijan Luft

Uroš Grujić

Adrián Limp

Miodrag Gazibara

Stefan Ćatić

Bojan Petković

Alexander Samonig

Vlatko Đuriček

Oliver Szocs

Vojislav Popović

Srđan Vujičić

Zoran Cekic

Aleksandar M. Leko

Predrag Milutinović

Craig Smith

Bojan Jevtić

Magsud Rahmanov

dr Marcià Codinachs

Jovana Cvetković

Tahir Hanif

Edo Bratović

Vladan Vešković

Josip Sertć

Tobias Siegel

Robert Matić

Edward Jervis

Uroš Đaković

Uroš Vukomanović

Milan Sajović

Alexander Petritz

Gianmarco Baldini Ćurčić

Nikola Ristivojević

Karel Stransky

Tomasz Wrzesiewski

Katarina Gajić

Predrag Ćatić

Živorad Vasić

Romina Jenei

Janko Stojanović

Christoph Papousek

Dejan Majić

Gabriela Reyes Vidro

Jovan Mladenović

Kristina Zanič

Nikola Avram

Christian Walter

Danijela Poljak

Lana Petrak

Olivera Dzelić

Alex Linchev

Janko Žnidarsic

Ivana Nešković

Petar Brajović

Dr Renata Pindžo

Miša Lazović

Murat Ozel

Nikola Nedeljković

Dieter Kornek

Veljko Antonić

Dilek Sezer

Vladimir Pavlović

Zeljko Torbica

Milica Đinđić

Boštjan Boh

David Canta

Darko Đorić

Nenad Suzić

dr Jelena Slović

Sava Jović

Slavica Milić

Gligorije Brajković

Zoran Danilović

Ljubomir Drekić

Vladimir Gugl

James Kinnell

Ivan Hercl

Zorana MIlidrag

Stevan Todorović

Nebojša Novaković

Angelina Nekić

Goran

Ivana Lakić

Andreja Marolt

Nebojša Glišić

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže