You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

Magsud Rahmanov

Magsud Rahmanov

Head of Hotel Transactions CEE & SEE, C&W, Prag


Magsud-ov glavni fokus je savetovanje tržišta kapitala u hotelima širom Centralne, Južne i Istočne Evrope. Radio je i uspešno završio projekte na 10 velikih tržišta u kontinentalnoj Evropi, savetujući klijente o otuđivanju i akvizicijama, kao i drugim strateškim odlukama. Proteklih godina Magsud je učestvovao u uspešnom završetku transakcije ukupne vrednosti preko 600 miliona evra.
Magsud se pridružio kompaniji Cushman & Vakefield u julu 2015. i nalazi se u Pragu, Češka Republika. Pre pridruživanja kompaniji, Magsud je radio u butik investicionoj savetodavnoj firmi, koja se fokusirala na pružanje finansijskog strukturiranja visokorizičnih investicionih projekata u regionima CIS i EMEA.
Govornici
Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže