You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

dr Miljan Mikić

dr Miljan Mikić

Osnivač, OROOK, Srbija


dr Miljan Mikić, dipl. građ. inž je direktor i osnivač platforme Orook, predavač na Univerzitetu u Lidsu (Velika Britanija) i konsultant sa značajnim iskustvom u oblastima strateškog menadžmenta, planiranja poslovanja, organizacione teorije, upravljanja projektima i ugovorima, kao i primene BIM tehnologija u građevinarstvu.
U dosadašnjoj karijeri osim u Srbiji i Crnoj Gori, bio je angažovan na projektima izgradnje industrijskih, infrastrukturnih i stambeno-poslovnih kompleksa u Rusiji, Gruziji, Austriji i Velikoj Britaniji.
Član je nadzornog odbora udruženja BIM Srbija, kao i više komiteta naučno-istraživačkih projekta Evropske Unije (npr. MEGA PROJEKTI: Efektno projektovanje i realizacija mega projekata u Evropskoj Uniji", i "Reformulacija održivosti u okviru regenerativne ekonomije").
Objavio je više od 30 radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na naučnim skupovima.
Govornici

Guy Perry

Maxence Liagre

Dietmar Reindl

Reinhard Winiwarter

Krisztián Hornok MRICS

Neno Kovačević

Sylvie Milosević

Ricardo Rodrigues

Ortac Ozortac

Lampros (Labros) Bouklis

Nicholas Bouiri

Aleksandra Saša Krstanović

Davide Padoa

Marin Štenglin

Guniz Celen

Kevin Wallace

Iulian Sava

Tomislav Čeh

Alen Komič

Milutin Folić

Kristijan Luft

Uroš Grujić

Adrián Limp

Miodrag Gazibara

Stefan Ćatić

Bojan Petković

Alexander Samonig

Vlatko Đuriček

Oliver Szocs

Vojislav Popović

Srđan Vujičić

Zoran Cekic

Aleksandar M. Leko

Predrag Milutinović

Craig Smith

Bojan Jevtić

Magsud Rahmanov

dr Marcià Codinachs

Jovana Cvetković

Tahir Hanif

Edo Bratović

Vladan Vešković

Josip Sertć

Tobias Siegel

Robert Matić

Edward Jervis

Uroš Đaković

Uroš Vukomanović

Milan Sajović

Alexander Petritz

Gianmarco Baldini Ćurčić

Nikola Ristivojević

Karel Stransky

Tomasz Wrzesiewski

Katarina Gajić

Predrag Ćatić

Živorad Vasić

Romina Jenei

Janko Stojanović

Christoph Papousek

Dejan Majić

Gabriela Reyes Vidro

Jovan Mladenović

Kristina Zanič

Nikola Avram

Christian Walter

Danijela Poljak

Lana Petrak

Olivera Dzelić

Alex Linchev

Janko Žnidarsic

Ivana Nešković

Petar Brajović

Dr Renata Pindžo

Miša Lazović

Murat Ozel

Nikola Nedeljković

Dieter Kornek

Veljko Antonić

Dilek Sezer

Vladimir Pavlović

Zeljko Torbica

Milica Đinđić

Boštjan Boh

David Canta

Darko Đorić

Nenad Suzić

dr Jelena Slović

Sava Jović

Slavica Milić

Gligorije Brajković

Zoran Danilović

Ljubomir Drekić

Vladimir Gugl

James Kinnell

Ivan Hercl

Zorana MIlidrag

Stevan Todorović

Nebojša Novaković

Angelina Nekić

Goran

Ivana Lakić

Andreja Marolt

Nebojša Glišić

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže