You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Učitavanje...

prof. dr Iva Kovačić

prof. dr Iva Kovačić

Građevinski fakultet, TU Wien, Beč, Austrija


Iva Kovačić je univerzitetska profesorka i šef Katedre za integrisano planiranje i industrijsku gradnju Građevinskog fakulteta TU Wien i glavni inspektor i članica Centra za geometriju i računarski dizajn TU Vien. Iva Kovačić takođe predaje na Univerzitetu u Zagrebu, Hrvatska; Univerzitet u Stuttgartu, Nemačka i Univerzitet Jonskoping, Švedska. Članica je Senata TU Vien i pr profesora u Senatu.
Iva Kovačić je stručnjak za informaciono modeliranje zgrada u interdisciplinarnom planiranju i integrisanoj analizi i optimizaciji njihovih životnih ciklusa.
Njeno istraživanje se fokusira na računarski dizajn i modeliranje informacija o zgradama, kao i digitalne platforme za upotpunjenu ekonomiju. Koordinator je brojnih finansiranih istraživačkih projekata, kao što su: Specijalno istraživačko područje FVF „Napredni digitalni dizajn“; Housing 4.0 - Digitalna platforma za povoljno stanovanje; SCI_BIM: Skeniranje i prikupljanje podataka za integrisanu procenu resursa i energije korišćenjem informacionog modeliranja zgrada; BIMaterijal: BIM, materijalni pasoši; BIM Sustain: Optimizacija procesa za održivi dizajn podržan od BIM-a, BaMa: uravnotežena proizvodnja.
Iva Kovačić je osnivač Integrisane BIM Design Lab, kao nastavne platforme vođene istraživanjem, koja povezuje studente, istraživače i industriju.
Po završetku master studija arhitekture, Iva Kovačić se nekoliko godina bavila arhitekturom u SAD-u, Austriji i Nemačkoj. Diplomirala je masterom sa temom „Upravljanje projektima u građevinarstvu“ na Univerzitetu Bauhaus Veimar. 2005. godine doktorirala je na TU Vien sa disertacijom: „Razvijanje strategija održivog planiranja: izgradnja kao dinamički sistem“.
2016. godine kvalifikovala se za Venia Docendi za integrisano planiranje sa habilitacijom „Napredak u integrisanom dizajnu i metodologiji planiranja zgrada: istraživačke studije za optimizaciju interakcije ljudi - procesa - tehnologije u industriji arhitekture, inženjeringa i građevine (AEC)“.
Iva Kovačić je članica Bavarske komore arhitekata, sertifikovani nemački savet za održivu izgradnju DGB / OGNI revizor; Član CIB-a, Radne grupe V96, V78; SDEVES, Međunarodnog centra za održivi razvoj energetskih sistema voda i životne sredine i EPOS, Inženjersko organizaciono projektno društvo. Pored toga, ona deluje kao naučni urednik i recenzent u brojnim naučnim časopisima, kao i za švedsku Agenciju za finansiranje, FORMAS.
 
Govornici

Guy Perry

Maxence Liagre

Dietmar Reindl

Reinhard Winiwarter

Krisztián Hornok MRICS

Neno Kovačević

Sylvie Milosević

Ricardo Rodrigues

Ortac Ozortac

Lampros (Labros) Bouklis

Nicholas Bouiri

Aleksandra Saša Krstanović

Davide Padoa

Marin Štenglin

Guniz Celen

Kevin Wallace

Iulian Sava

Tomislav Čeh

Alen Komič

Milutin Folić

Kristijan Luft

Uroš Grujić

Adrián Limp

Miodrag Gazibara

Stefan Ćatić

Bojan Petković

Alexander Samonig

Vlatko Đuriček

Oliver Szocs

Vojislav Popović

Srđan Vujičić

Zoran Cekic

Aleksandar M. Leko

Predrag Milutinović

Craig Smith

Bojan Jevtić

Magsud Rahmanov

dr Marcià Codinachs

Jovana Cvetković

Tahir Hanif

Edo Bratović

Vladan Vešković

Josip Sertć

Tobias Siegel

Robert Matić

Edward Jervis

Uroš Đaković

Uroš Vukomanović

Milan Sajović

Alexander Petritz

Gianmarco Baldini Ćurčić

Nikola Ristivojević

Karel Stransky

Tomasz Wrzesiewski

Katarina Gajić

Predrag Ćatić

Živorad Vasić

Romina Jenei

Janko Stojanović

Christoph Papousek

Dejan Majić

Gabriela Reyes Vidro

Jovan Mladenović

Kristina Zanič

Nikola Avram

Christian Walter

Danijela Poljak

Lana Petrak

Olivera Dzelić

Alex Linchev

Janko Žnidarsic

Ivana Nešković

Petar Brajović

Dr Renata Pindžo

Miša Lazović

Murat Ozel

Nikola Nedeljković

Dieter Kornek

Veljko Antonić

Dilek Sezer

Vladimir Pavlović

Zeljko Torbica

Milica Đinđić

Boštjan Boh

David Canta

Darko Đorić

Nenad Suzić

dr Jelena Slović

Sava Jović

Slavica Milić

Gligorije Brajković

Zoran Danilović

Ljubomir Drekić

Vladimir Gugl

James Kinnell

Ivan Hercl

Zorana MIlidrag

Stevan Todorović

Nebojša Novaković

Angelina Nekić

Goran

Ivana Lakić

Andreja Marolt

Nebojša Glišić

Pojedinosti događaja

Hibridni događaj

Saznaj više
Socijalne mreže