Nataša Lalović Marić, Partner - nezavisni advokat u saradnji sa WOLF THEISS

2014
image
Nataša Lalović Marić je partner i potpuno kvalifikovani srpski advokat, sarađuje sa Advokatskom kancelarijom Miroslava Stojanovića . Nataša ima više od 15 godina radnog iskustva u oblasti privrednog prava, tržišta kapitala , nesolventnost,
JPP / koncesije, komercijalne parnice , intelektualne svojina i alternativnog rešavanje sporova. Tokom godina je savetovala mnoštvo međunarodnih klijenata u vezi sa raznim oblicima ulaganja u Srbiji, pitanjima tržišta kapitala, kao i kao u vezi sa različitim sporovima komercijalne prirode. Nataša je zavrsila postdiplomske studije iz oblasti zakona tržišta kapitala. Ona je  jedan od stalnih arbitara srpskog Arbitražnog tribunala. Nataša je tečno govori engleski i srpski, a koristi i francuski jezik .