Milica Puricelli, Founder & Principal, Puricelli Design, London, UK

2023
image
Milica Puričeli je osnivač Puricelli Design studija. Arhitekta po obrazovanju, ona veruje da odlična arhitektura i dizajn počinju razumevanjem prostora i kako on funkcioniše kao celina.
Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i kasnije završila deo 3 sertifikata na Bartlett UCL u Londonu.
Pošto je u svojoj međunarodnoj karijeri radila na višestrukim nagrađivanim projektima ugostiteljskog dizajna, nadgledajući višemilionske hotelske projekte sa 5* i 4*, Milicino iskustvo uključuje različite aspekte projektovanja i upravljanja projektima kroz sve faze projekta.
Nakon uspešne karijere u renomiranom studiju za dizajn hotela Reardonsmith Architects u Londonu, gde je radila nekoliko godina, započela je novu avanturu radeći direktno sa luksuznim i vrhunskim rezidencijalnim klijentima u Londonu, Hrvatskoj i regionu Balkana.
Pored projektovanja kompleksnih projekata hotela/odmarališta, stekla je veoma dragoceno iskustvo radeći na projektima po meri za veoma zahtevne i inspirativne privatne klijente na vrhunskim rezidencijalnim projektima, kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou.
Milica nudi kombinovano iskustvo u konceptualnim strategijama identiteta po meri, arhitektonskom, unutrašnjem dizajnu kao inkluzivnom pristupu dizajnu sa fleksibilnim i inovativnim razmišljanjem kako bi se ispunile aspiracije klijenata.
Njen glavni fokus je na spajanju različitog lokalnog iskustva sa inovativnim rešenjima i sofisticiranim i funkcionalnim pristupima dizajnu.
Radeći na međunarodnom nivou i u regionu Balkana, ona koordiniše i isporučuje projekte od konceptualnih strategija za privatne premium klijente do složenih multidisciplinarnih projekata sa timom više konsultanata.
U skorije vreme, Milica istražuje sledeći nivo dobrobiti i Spa koncepta sa holističkim pristupom senzornog dizajna u našim dizajniranim okruženjima.