Silvija Lovreta, viši direktor za međunarodni razvoj hotela Jugoistočne Evrope - Marriott International

2023
image
Silvija Lovreta je na poziciji Senior Development Director SEE u Marriott International-u, odgovorna je za razvoj multi-brend portfolija kompanije. Pre nego što se pridružila Marriott International razvojnom timu u Evropi, Silvija je savetovala značajan broj renomiranih kompanija u industriji kao izvršni partner sa Horvath HTL-om, posebno fokusiranim na tržišta u razvoju u jugoistočnoj Evropi, Bliskom istoku i Africi. Silvija je magistar ekonomije turizma i član je Cornell Hotel Societi.