dr Igor Kovačević, Vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2023
image
Igor ima preko 15 godina iskustva u najboljim međunarodnim praksama i akademskim istraživanjima u oblasti industrije, upravljanja destinacijama i razvoja turizma. Trenutno je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored toga, obavljao je funkciju direktora Paviljona Srbije tokom EXPO-a 2020 u Dubaiju, gde je organizovao preko 140 događaja, kao i funkciju zamenika predsednika ICCA CEC-a.