Martina Kalamiza Grozdek, Partner, Advokatskoj kancelariji Lovrić, Novokmet & Partners

2023
image
Martina Kalamiza Grozdek je partner u advokatskoj firmi Lovrić Novokmet & Partners, specijalizovanoj za bankarstvo, finansije i tržište kapitala. Sa više od 17 godina iskustva stečenog u vodećim advokatskim firmama u Hrvatskoj, ona pruža savete vodećim finansijskim i kreditnim institucijama, investicionim fondovima i kompanijama u svim vrstama finansiranja, uključujući finansiranje nekretnina, akvizicija i projektno finansiranje u domaćim i međunarodnim transakcijama.
Martina je takođe uključena u pitanja vezana za tržište kapitala, sekuritizaciju, transakcije i reorganizacije neprihodovanih kredita.
Martina takođe poseduje magistar iz finansija sa Instituta za pravo i finansije, Univerziteta Goethe u Frankfurtu na Majni.