Alexander Samonig

2014
image
Preduzetnik i poslovni vizionar, konsultant za strane direktne investicije (FDI), poreski i pravni savetnik, nosilac projekata u sektoru nekretnina.
G. Samonig je vlasnik kompanije Ecovis ConFidas i rukovodeći partner u kompaniji Ecovis SEE. Budući da je više od 20 godina aktivan u regionu jugoistočne Evrope, stekao je dragoceno iskustvo u savetovanju u oblasti stranih direktnih ulaganja.
Aleksander raspolaže opširnim znanjem o porezima i zakonskim propisima u Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj, ali poznaje i specifično tržište u ovom regionu . Poslednjih godina je za svoje klijente sprovodio M & A transakcije, due diligence projekte, korporativna restrukturiranja i radio na poboljšanju finansijskih pokazatelja.
U poslednje vreme g. Samonig je fokusiran na savetovanje, vođenje projekata i zastupanje u projektima na tržištu nekretnina u regionu Jugoistočne Evrope.
Aleksander je priznati preduzetnik sa odličnom mrežom kontakata u regionu Jugoistočne Evrope.