Dr Renata Pindžo Vanredni profesor FEFA i direktorka komunikacija FIC, Srbija

2023
image
Dr Renata Pindžo je vanredni profesor Fakulteta za Ekonomiju, Finansije i Administraciju (FEFA) u Beogradu, i predaje na beogradskoj Akademiji strukovnih studija Beograd, Odsek visoka turistička škola. Od oktobra 2021. godine je direktorka komunikacija u Savetu stranih investitora (FIC) u Republici Srbiji. Pre toga, od jula 2008 do oktobra 2021. godine kao zamenik ministra u Vladi Republike Srbije, bila je zadužena za sektor turizma. Od 2013.g. je član Nacionalnog Saveta za razvoj turizma Republike Srbije. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 2003.g. je stekla master, a 2011.g i doktorsko zvanje.
Njeno iskustvo uključuje 13 godina bavljenja menadžment i finansijskim savetovanjem. Tokom svog rada za Deloitte stekla je znanje, pružajući konsultantske usluge mnogim domaćim i međunarodnim kompanijama, kao i finansijskim institucijama i lokalnim samoupravama (opštinama). Pored toga, radila je kao konsultant pri Ekonomskom Institutu, kao i na projektima Svetske Banke, koji su bili vezani za privatizaciju, restruktuiranje i poboljšanje konkurentnosti srpske privrede. Sarađivala je sa mnogim međunarodnim institucijama (USAID, EAR, EBRD, DFID i GIZ), na kompleksnim projektima restruktuiranja srpske ekonomije. Takođe, bila je predstavnik Vlade Republike Srbije u oblasti turizma, pri sledećim organizacijama i regionalnim inicijativama: UNWTO, BSEC, RCC, EUSAIR, EUSDR. Gđa Pindžo je autor više od 75 naučnih radova.