Krisztián Hornok MRICS, Direktor transakcija, Indotek Group, Mađarska

2023
image
Krisztian Hornok je bio direktor transakcija Indotek grupe od 2014. godine, a pre toga je bio na visokim pozicijama u različitim uslužnim kompanijama. Bio je četiri godine generalni direktor konsultantske kompanije za nekretnine DTZ u Mađarskoj i sedam godina član odbora RICS Mađarske. Na svojoj trenutnoj poziciji, on je prvenstveno odgovoran za Indotek-ove akvizicione aktivnosti, obavlja realne transakcije visoke vrednosti u zemlji i inostranstvu u ime jedne od najaktivnijih investicionih kompanija u zemlji.
Kristian Hornok je bio direktor Indoteka odgovoran za transakciju vrednu 267 miliona evra u kojoj je kompanija kupila 11 poslovnih zgrada od GTC-a u Beogradu, zatvorenu u januaru 2022.