Željko Torbica, redovni profesor, Visoka škola menadžmenta u građevinarstvu, Purdue Univerzitet, Indijana, SAD

2023
image
Željko Torbica je profesor i bivši direktor katedre Visoke škole za menadžment u građevinarstvu (2019-2022) na Univerzitetu Purdue. Međunarodno iskustvo dr Torbice od preko 35 godina uključuje akademske pozicije na nekoliko vodećih američkih univerziteta i obimno i „priznato u industriji“ iskustvo u građevinarstvu, inženjeringu, razvoju nekretnina, liderstvu i strateškom planiranju.
Tokom svoje karijere, dr Torbica je dobio niz uglednih nagrada; služio kao glavni govornik na međunarodnim konferencijama; objavljivao članke u najznačajnjim stručnim časopisima; upravljao poslovima razvoja nekretnina, sa projektima u rasponu od $50- do 550 miliona dolara; služio je u prestižnom odboru ispitivača „Baldrige National Quality Award Board of Examiners“; završio programe liderstva na Univerzitetu Harvard i Univerzitetu Kolumbija. Dr. Torbica je doktorirao na Univerzitetu Florida (Construction Management). Dr Torbica je član „American society for Quality“, sertifikovani generalni izvođač u državi Florida i poseduje „Project management Professional“ (PMP) i „Quality Engineer“(QE) sertifikat.