Petar Orlić, Razvoj međunarodnog poslovanja, NKO, Srbija

2023
image
Petar je pravnik i odgovoran je za razvoj međunarodnog poslovanja u NKO.
Sa skoro 20 godina iskustva u radu kao partner za nekretnine u Londonu u firmama kao što su Reed Smith i McGuireWoods, Petar je interfejs između NKO-a i njegovih međunarodnih klijenata i partnera.
Petar je engleski pravnik, kvalifikovan i registrovani advokat viših sudova Engleske i Velsa