Marius Gomola, Vodeći direktor - Horwath HTL, Budimpešta, Mađarska

2023
image
Marius je strastven u svetu investicija usredsređenih na hotele, odmarališta, tematske atrakcije i kulinarska iskustva. Bio je uključen u stotine projekata od Amerike preko Evrope do Bliskog istoka i Azije. Ciklus nekretnina je ponovo fokusirao Mariusovu aktivnost na hotelske transakcije, akvizicionu pažnju, brendiranje i razvoj koncepta u CEE, Kavkazu i šire.
Marius je pokrenuo prvu hotelsku investicionu platformu (HIP) 2020