Aleksandra Saša Krstanović, Osnivač mstep, London

2023
image
Sa svojih više od 25 godina iskustva, Saša je pronicljivi projektant koji preispituje pravila i pomera granice dok stvara holističke zgrade i mesta koja odgovorno koriste resurse.
Saša je 2020 osnovala mstep, projektni I konsultantski inzenjerski biro posvecen dekarbonizaciji izgrađenog okruženja.
Clan Instituta mašinskih inženjera (IMechE) i Ovlašćene institucije inženjera građevinskih usluga (CIBSE), Sašin fokus je na niskoenergetskom i nultokarbonskom dizajnu zgrada i kao priznanje tome nedavno je proglašena Britanskim inženjerom godine 2021 u oblasti performansa zgrada .
Saša je članica odbora i poverenica Foruma za kvalitet objekta namenjenih visokom obrazovanju (HEDQF) odgovorna za unapređenje performansi zgrada u visokom obrazovanju i članica je upravne grupe i direktorka mreže Ekuilibrium: međunarodne multidisciplinarne mreže koja omogućava ženama da imaju jednak uticaj u dizajniranju i isporuci izgrađenog okruženja.
Nadovezujući se na svoje interesovanje za interdisciplinarni rad, predavala je na Univerzitetu Reading o inteligentnim zgradama i bila honorarni predavač na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nottinghamu.
Njena strast za dizajnom, duboko znanje i pristup saradnji, omogućavaju joj da iz multidisciplinarnih timova izvuče najbolje, demonstrirano završetkom nekih od najodrživijih zgrada na svetu od Apeksa u Buri St. Edmunds-u i Building Technologies Building-a u Nottinghamu, koji je svetski prva laboratorija sa nula ugljenika, do sela za rano učenje, super škole sa vrlo niskom potrošnjom energije u Singapuru, i Kule Beograd, budućeg najvišeg tornja u jugoistočnoj Evropi.
Vrhunac Sašinog profesionalnog napretka do danas je Sediste Ujedinjenih Nacija u Ženevi (UNOG), međunarodna ikona koja se trenutno pretvara u konferencijski centar 21. veka i čini operativno srce Ujedinjenih Nacija u Evropi.
Po njenim sopstvenim rečima: „Izgrađeno okruženje je mesto gde provodimo veći deo svog života i ono mora da se pokaže dobro i da bude pažljivo prema resursima. Moramo sarađivati u svim disciplinama i svim geografskim lokacijama i sarađivati otvoreno i voljno ako ćemo smanjiti i preokrenuti svoj uticaj na našu životnu sredinu - i znam da to možemo učiniti “.