Biljana Stevanović, menadžer prodaje, SunnyVille

2019
image
Biljana Stevanović je diplomirala i magistrirala na odseku za geotehniku, Rudarsko-geološkog fakulteta. Tokom studija radila je u Zavodu za ispitivanje materijala IMS Instituta Beograd kao pripravnik I u Zavodu za geotehnička istraživanja „GT Engineering“. Nakon toga, od 2015. do 2016. godine bila je menadžer prodaje u „Fashion Company“ - Timberland.

Radno iskustvo u građevinskoj kompaniji “Aramont” doo, Srbija, je usledilo gde je bila u sektoru marketinga kao menadžer prodaje. Od 2018. godine je član građevinske kompanije „Sunnivile“ doo Beograd, gde nastavlja da gradi svoje veštine prodaje.

Pored maternjeg, srpskog jezika, ona govori engleski i ruski.