Ana Tomić, Šef jedinice za upravljanje kolateralima, Erste banka, Srbija

2019
image
Anin prvi kontakt sa procenama dogodio se 2005. godine u Raiffeisen banci kada je bila pripravnik u Odelu za upravljanje kolateralima. Nakon dve godine provedene u pravnom odeljenju u Porsche SCG, 2008. godine se vraća u Raiffeisen banku, ovoga puta kao službenik za osiguranje.
 
U januaru 2012. Ana se pridružuje Erste banci kao viši službenik za obezbeđenje, kako bi stvorila tim - Jedinicu za upravljanje kolateralom. Na početku, tim se bavio kontrolom procena, dodeljivanjem kolaterala i izveštavanjem o kolateralu. U junu 2014. godine Ana je unapređena u šefa jedinice za upravljanje kolateralom. U februaru 2016. godine, opseg Jedinice je proširen na superviziju zajmodavca u projektnom finansiranju.
 
Ana je odgovorna za kvalitet procene nekretnina koje se uzimaju kao kolateral, za najefikasnije korištćenje kolaterala u cilju smanjenja troškova Banke, za proces upravljanja kolateralom uopšte (nepodmirene hipoteke, istekle procjene ..), zatim ta izveštavanje o kolateralu kao i za proces praćenja u segmentu projektnog finansiranja.
 
U maju 2019. godine Ana je uspešno položila ispit za licencu za procenu vrednosti nekretnina.