Darko Đorić, izvršni direktor, MIND Grupa Srbija

2019
image
Darko Đorić, izvršni direktor MIND Grupe i odgovoran je za koordinaciju projekta MIND Park u Kragujevcu. Godine 2003. počeo je raditi za kompaniju Milanović lnženjering d.o.o. u Kragujevcu (danas Siemens doo Cerovac). Od 2006. do 2017. godine obavljao je dužnost generalnog direktora sektora za preradu vode.